Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových
Výsledek obrázku pro pozorDne  13. 12. 2016 je z technických důvodů provoz školní družiny ukončen 16:45.
Děkujeme ŠD

Informace k provozu družiny

Výsledek obrázku pro hodinyVážení rodiče,
prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Jedná se o porušování řádu školní družiny, po opakovaném pozdním příchodu může být Vaše dítě vyloučeno ze školní družiny. 
Děkujeme za spolupráci vychovatelé a vychovatelky ŠD.
Bc. Alena Ondráčková
vedoucí vychovatelka

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy


Novela školského zákona, která vešla v platnost 1. září 2016, stanovila povinnost zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou výsledek konání tzv. jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se týká primárně žáků základních škol, tedy i žáků naší školy.

Vědecká konference 3. ročníkDěkujeme všem žákům, kteří si připravili své příspěvky do prvního kola třetího ročníku Vědecké konference ZŠ Curieových. Všechny byly zajímavé a těžce se vybíralo 15 nejlepších prací, které splnily zadaná kritéria vědecké práce. Celoškolní kolo proběhne v pondělí 5.12.2016 3. - 5. vyučovací hodinu v učebně chemie ve třetím patře.

Žáci postupující do celoškolního  kola

 • Jára Cimrman realita a fikce –Anna Bártová – 4.Ž
 • Příběh naší ulice – Rebeka Zábranská 5.Ž,
 • Není brambora jako brambora – Ráchel Skalová 2.Ž
 • Návrh sady ikon na označení učeben ve škole – Emma Stieglerová 4.Z
 • Vzdálenost ve Sluneční soustavě – Hubert Horáček 6.B
 • Vzdálenosti v atomu – Ondřej Stuchlík 2.Ž
 • Vybrané kapitoly z historie kosmonautiky – Filip  Maxim 2.Z, Martin Štrupl 2.Ž
 • Násobení – Matouš Kohl 4.Ž
 • Komiks – Veronika Vlčková 3.M
 • Tvorba deskové hry - František Svoboda 3.Z
 • Vznik a vývoj písma – Tomáš Betinec 4.Ž
 • Roald Dahl – 100 let od narození spisovatele - Anežka Julie Peimer – 4.Z, , Melanie Ann Gray – 5.M,  David Kohl 2.Ž
Gratulujeme!

Létat může každýVe spolupráci s Létající akademií (http://www.letajiciakademie.cz/o-nas/) se nám podařilo naplánovat setkávání dětí se špičkovými univerzitními odborníky.
Děti se seznámí  s vybranými tématy z oblasti historie, jazykovědy, literární vědy, divadelní vědy, filmové vědy, dějin umění, architektury, archeologie, egyptologie, překladatelství a tlumočnictví a dalších oborů. 
Cílovou skupinou jsou děti druhostupňové a mladší, které o dané téma projevují hlubší zájem.
Pro semináře je vyčleněna středa 5. a 6. vyučovací hodina, aby děti nezameškaly více vyučovacích hodin a zároveň jim akce nenarušila naplánované odpolední aktivity.
Pouze 9.11. a 7.12. budou zdvojené hodiny, dvě přednášky do 8. vyučovací hodiny.
Děti se mohou přihlásit na jednotlivé semináře na adrese: iveta.bassyova@zscurie.cz - název semináře, jméno a třída.

AKTUALIZACE ke dni 28. 11. 2016

Z důvodu zaneprázdněnosti některých přednášejících budou v programu přednášek Létající akademie drobné změny:

30.11.2016  20. století - odkaz dvou válek

7.12.2016  Řeč světa neslyšících

14.12.2016  Tajemství zvuku

21.12.2016  Tajemství knih

Přednáška Svět jazyka a jeho tajemství bude uskutečněna pravděpodobně na začátku příštího kalendářního ruku a místo přednášky Lovci lebek je plánována ve stejném časovém období stejnojmenná výstava v Náprstkově muzeu.


Děkujeme za pochopení, přihlášení dětí platí podle zvolené přednášky.

Akce Městské části Praha 1


Zobrazování obrázku Brusleni_NF.JPG

Plánovaná půdní vestavba

23.01. 2016

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Více informací v příloze pod článkem.

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Projekt MŮŽEME SE NAVZÁJEM OBOHATIT A NĚCO SE OD SEBE NAUČIT

Ve dnech 13. – 14. října 2016 si žáci druhého stupně v rámci projektu „vrstevnického učení“ připravili pro mladší žáky prezentace, ve kterých představovali své zájmy – sportovní, hudební, taneční atd.

  

Ukázali jim při tom, čím a jak tráví svůj volný čas, co je baví, v čem jsou dobří a kolik času tomu musí věnovat. Seznámili jsme se například s městským parkúrem, jezdectvím, plážovým volejbalem, basketbalem, jachtingem, šermem, hrou na housle, příčnou flétnu a klavír, novým cirkusem, tancem, vytvářením filmových masek, operním i klasickým zpěvem, stolními hrami a dalšími aktivitami.

Prezentace si starší žáci připravovali sami, používali powerpoint i praktické ukázky. Vzhledem k rozmanitosti témat si během celého projektu udrželi pozornost. Ze všech čišel zápal pro jejich koníčky, čímž pozitivně motivovali své mladší spolužáky a zároveň to pro ně samotné byla důležitá zkušenost s ústním projevem na veřejnosti. Dokonce byli schopni pružně reagovat na dotazy, a tím si osvojovali i schopnost improvizované interakce.

Jsme vděční těmto žákům 6. – 9. tříd za to, že se s námi podělili, a oslovili nás svým zaujetím. Jednalo se o celkem 23 žáků, kteří dobrovolně zareagovali na naši výzvu a samostatně si svou prezentaci připravili.
Vedoucí projektu: Dita Kučerová

Výsledek obrázku pro VIDEO 
Video z akce můžete shlédnout na FB profilu školy.

Škola je naplněna na maximální kapacitu


Výsledek obrázku pro stop

Omlouváme se všem žadatelům o přestup, škola je naplněna na maximální kapacitu. Další žáky ke vzdělávání nepřijímáme.“

Éra »blafů« ve školních jídelnách je pryč


Děti ve školní jídelně dostávají oběd ze sezonních surovin.

Vánoční dílna v I.Z prosinec 2016

Adventní věnceAdventní věnceAdventní věnceAdventní věnceAdventní věnceAdventní věnce

Čertí školička v I.Z

5. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 2016

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

kancelář školy222 319 932

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
první třídy 773 547 332
druhé třídy 773 617 414
třetí třídy 776 846 086
čtvrté třídy 775 612 721           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy