Login

Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro (budoucí) 7., 8. a 9. ročník

Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14dní  podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou.

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 7 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 7 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

Rodiče byli informování o této nabídce na třídních schůzkách 18.4.2018 a žáci potvrdí svůj výběr do 25.4.2018, ve druhém kole do 30.4.2018. Přihlašování do povinně volitelných předmětů bude probíhat elektronicky – ve školním rezervačním systému – http://rezervace.zscurie.cz

Volná místa

Školní speciální pedagog

K doplnění pedagogického sboru přijmeme speciálního pedagoga - náplní práce je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace týmu asistentů pedagoga, spolupráce s ostatními pedagogy školy a administrativa spojená s péčí o žáky se SVP.

Učitel/-ka prvního stupně

K doplnění pedagogického sboru přijmeme pedagoga pro výuku na 1. stupni, s nástupem k 27.8.2018. Požadujeme kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. Zkušenosti s výukou matematiky dle konceptu prof. Hejného výhodou. Nabízíme příjemnou pracovní atmosféru, kvalitní zázemí, práci s dětmi širokého spektra. Dále nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení.

NOVINKY

Informace pro rodiče žáků pro školní rok 2017/2018

20. 4. 2018 City camp 2018 - anglický tábor 
    
3.4.2018 

Beseda pro rodiče na téma: „Děti a rizika sociálních sítí“

Termín: 24. 4. v 17 hodin v ZŠ Vodičkova

Lektor: Bc. Roman Máca

Roman Máca se zabývá problematikou uživatelské bezpečnosti, a to zejména problematikou sociálních sítí, kde je i kyberšikana bohužel častým jevem. Dále se věnuje realizaci seminářů pro školy a další organizace pracující s mládeží. Často přispívá na konferencích a je autorem odborných publikací a článků.

Internet a sociální sítě mohou být nejen dobrým sluhou, ale i zlým pánem. Zejména děti a  mládež jsou v tomto prostředí zranitelnou skupinou a mohou se setkat s jevy jako je kyberšikana, kyberstalking a sexting. Přes internet se rovněž mohou seznámit s někým, kdo pro ně může být i nebezpečný. Do virtuálního prostředí mladí vkládají stále větší kus svého já. Také vzniká znalostní propast mezi rodiči a jejich potomky, kdy dochází k vzájemnému nepochopení. Rizika virtuálního světa existují a mohou se podepsat na budoucím vývoje dítěte. Na besedě se dozvíte více o chování mladých na internetu a sociálních sítích, o konkrétních hrozbách a jak jim předcházet.

Pro zaregistrování účasti se obracejte na Ing. Martinu Mládkovou z oddělení školství, email: martina.mladkova@praha1.cz, tel: 221 097 216.


 
    
08.03.2018 

Nabízíme možnost stravování v červenci a srpnu 2018 .
Nabídka platí pro všechny strávníky školní jídelny Uhelný Trh , Dušní i Dražického.
Více informací získáte u svých třídních učitelů nebo v Dokumentech Různé.

 
    
25.2.2018 Příběhy našich sousedů - na stanici ČRo Plus v rámci pořadu Příběhy 20. století byly odvysílané dvě reportáže, které natočili žáci ZŠ nám. Curieových a ZŠ Vodičkova. Odkaz. 
    
13. 3. 2018 V pondělí 29. ledna se uskutečnil Přebor Prahy školních družstev v šachu, kterého se zúčastnila dvě družstva z naší školy. 

Družstvo ZŠ Curie A ve složení Tobiáš Day, Jan Souček, Ivan Melnikov a Alexander Bílek potvrdilo svou roli favoritů a umístilo se na 1. místě, stali se tak přeborníky Prahy a postupují do celorepublikového finále.

Družstvo nováčků ZŠ Curie B ve složení Eduard Cihlář, Maxim Filip, Sophia Day a Maxim Mosorjak se v konkurenci 29 družstev umístilo na velmi pěkném 16. místě.

Gratulujeme a držíme palce!!!
 
    
21.12.2017 Děkujeme všem  zúčastněným za důstojný a velmi povedený průběh Vánoční akademie nadačního fondu, který proběhl 20. prosince 2017 v kostele sv. Šimona a Judy. Potěšující zprávou je, že se nám podařilo vybrat zhruba 8 500,- Kč na dobrovolném vstupném a prodeji žákovských prací. Děkujeme všem učinkujícím i divákům! Odkaz na článek
    
16.10.2017 Zájezd na Nový ZélandOdkaz na článek
    
05.09.2017 Zájmové kroužky pro školní rok 2017/2018Odkaz na článek
    
04.08.2017 Složení Školské rady pro období 1.9.2017 - 31.8.2020Odkaz na článekVýroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Aktuality MČ Prahy 1

Parkování v Praze 1Parkování v Praze 1

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy