Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Škola je naplněna na maximální kapacitu


Výsledek obrázku pro stop

Omlouváme se všem žadatelům o přestup, škola je naplněna na maximální kapacitu. Další žáky ke vzdělávání nepřijímáme.“

Intenzivní jazykové přípravy pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Výsledek obrázku pro meta o p s 

Na škole ZŠ nám. Curieových v tomto školním roce startuje dvouletý projekt intenzivní jazykové přípravy pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), který ve spolupráci se školou realizuje a zaštiťuje META o.p.s.


  • Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČJD) bude poskytnuta především nově příchozím žákům bez znalosti čj, popř. žákům začátečníkům - pracovně je nazýváme skupina A. Tato již vytipovaná skupina šesti žáků bude mít  intenzivní výuku ČJD několik vyuč. hodin denně a to místo předmětů, na které ještě jejich jazyková kompetence nestačí. Intenzitu této výuky u skupiny A a přesný rozvrh sestavíme individuálně po konzultaci s příslušnými pedagogickými pracovníky a paní učitelkou Janou Zaoralovou. Cílem intenzivní výuky v prvním pololetí bude naučit tyto žáky prahovou komunikační úroveň jazyka a postupně je stále více zapojovat do běžné výuky v kmenové třídě.
  • Výuka skupiny A začíná 22.9.2016
  • Zároveň bychom v rámci tohoto projektu rádi podpořili i děti s OMJ, které jsou již pokročilejší, ale jejich jazykové znalosti a především akademický jazyk, potřebný pro úspěšné zvládání výuky, ještě není na dostatečné úrovni. Také tyto děti  - skupina B - budou mít v rámci výuky několik hodin češtiny jako druhého jazyka týdně.
  • Abychom mohli rozhodnut, které děti budou tvořit tuto skupinu, absolvují vytipované děti jazykovou diagnostiku, na jejímž základě je rozřadíme.Diagnostika skupiny B by měla proběhnout v příštím týdnu, tj. od 12.9.2016, termín upřesníme po vzájemné domluvě tak, aby byl pro žáky a školu co nejpříhodnější. Tuto diagnostiku provede paní učitelka Jana Zaoralová se spolupráci s metodičkami projektu Barborou Nosálovou a Hanou Mlynářovou, které budu také metodicky zaštiťovat výuku po dobu trvání projektu.
  • Pro rodiče žáků v projektu proběhne informační schůzka dne 21.9.2016 v 17:00 na ZŠ nám. Curiových.

Plánovaná půdní vestavba

23.01. 2016

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Více informací v příloze pod článkem.

Rekonstrukce chodníku a vozovky na křižovatce Dušní x U Milosrdných

18.08. 2016
Upozorňujeme na rekonstrukci chodníku a vozovky na křižovatce Dušní x U Milosrdných, která bude od 17. 8. do 8. 10. uzavřena.
Cílem úprav je zklidnění provozu v bezprostředním okolí školy a především zvýšení bezpečnosti chodců. Ulice Dušní bude během začátku školního roku neprůjezdná a doprava v okolí bude tak komplikovaná.
Objednatelem rekonstrukce je TSK hl. m. Prahy a zhotovitelem společnost KSF spol. s. r. o. Kontaktní osobou pro dotazy je Pavel Vincík (tel. 606 664 317) a v termínu 17.8. – 29.8. David Malinovský (tel. 602 151 489).

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

kancelář školy222 319 932

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017školní jídelna
1.9. a 2.9. ŠJ nevaří
5.9. pouze jedna volba jídla


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
první třídy 773 547 332
druhé třídy 773 617 414
třetí třídy 776 846 086
čtvrté třídy 775 612 721           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy