Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Omezení provozu školy ve dnech 26. a 27. ledna 2017

10.01. 2017

Výsledek obrázku pro pozor změna
Budovu školy je nutné propojit s půdní vestavbou v jeden celek, na žádost stavby, a to ve velmi krátkém čase. Budova bude po dobu těchto prací zcela nepřístupná.


Čt – 26.1.2017
 – mimoškolní akce jednotlivých tříd, dle zvážení třídních učitelů; příspěvek školy na program je 100,- Kč na žáka; možnost stravování – jídelna na Uhelném trhu

Pá – 27.1.2017 – volno pro žáky nad rámec volna ředitelky školy (stanoveny odlišnosti v organizaci školního roku 2016/2017, se souhlasem MŠMT)

V souvislosti se stavebními pracemi při dokončování půdní vestavby v budově školy na náměstí Curieových 886/2, Praha 1, je třeba propojit stavbu se stávajícími prostorami školy, v nichž paralelně s průběhem stavebních prací probíhá běžný provoz. Tyto technicky náročné práce vylučují provoz školy z bezpečnostních i technických důvodů – jedná se o činnosti bránící pohybu v budově a ohrožující zdraví a bezpečnost žáků i zaměstnanců školy. Práce budou probíhat paralelně na obou schodištích (napojování schodišť, obkládání napojených schodišť žulovými deskami, odstraňování zpevňovacích prvků ve schodišťových šachtách, pohyb stavebních dělníků po celém prostoru budovy, apod.) Prostor školy je nutné využít i pro uložení některých materiálů pro dokončovací práce. Tyto práce budou probíhat v bloku 26.1. – 29.1.2017, tak aby mohla být stavba dokončena do 31.1.2017 a během prvních únorových dnů zkolaudována pro užívání.

Děkujeme rodičům za pochopení.

Mgr. Tereza Martínková
ředitelka  školy

Testování IQ

10.01. 2017

Výsledek obrázku pro iq

1. a 2. února 2017
bude v naší škole probíhat testování IQ Mensou ČR, které v pravidelných intervalech jako škola spolupracující s Mensou ČR poskytujeme.
Informace získáte u třídních učitelů.

Škola nanečisto

19.12. 2016

Fotka uživatele Zš Náměstí Curieových.

Jedná se o kurz pro předškoláky, který naše ZŠ úspěšně organizuje již několik let. Při něm se děti hravou formou seznámí s budovou školy a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu v prostředí, kde od 1. září nastoupí do první třídy.

Kurzy nabízejí zábavná cvičení, která ukazují, zda má dítě dostatečně rozvinutou optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění čteného textu a fonematický sluch. Tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny.

Protože jsme měli na předchozí ročníky Školy nanečisto velmi kladné ohlasy a rodiče nás opakovaně žádali o prodloužení kurzu, rozhodli jsme se jej skutečně rozšířit z 10 na 12 šedesátiminutových vyučovacích hodin. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně, budou si moci vybrat z těchto dnů:

pondělí (15 - 16)

úterý (14 - 15)

středa (14.45 -15.15.45)

čtvrtek (13.30-14.30) – při velkém zájmu přidáme 15 – 16 stálou hodinu

pátek (14 - 15)náhradní hodiny (při velkém zájmu přidáme 15 – 16 stálou hodinu)

Cena: 600 Kč za celý kurz
Dítě s sebou potřebuje pouze přezůvky, vše ostatní bude k dispozici.
Škola nanečisto začne od 30. ledna 2017, probíhat bude až do konce dubna.

Přihlásit se můžete na  kucerova.dita@seznam.cz, napište jméno dítěte , den a hodinu na kterou se hlásíte. Pokud vám vyhovuje více dní, moc prosím, napište mi je do závorky, možná tím pomůžete jinému dítěti, které by jindy nemohlo.

Děkuji

Vaše případné dotazy zodpoví  
Mgr. Dita Kučerová   kucerova.dita@seznam.cz  777939902

Speciální pedagog 

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

07.12. 2016

Novela školského zákona, která vešla v platnost 1. září 2016, stanovila povinnost zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou výsledek konání tzv. jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se týká primárně žáků základních škol, tedy i žáků naší školy.

Informace k provozu družiny

05.12. 2016

Výsledek obrázku pro hodinyVážení rodiče,
prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Jedná se o porušování řádu školní družiny, po opakovaném pozdním příchodu může být Vaše dítě vyloučeno ze školní družiny. 
Děkujeme za spolupráci vychovatelé a vychovatelky ŠD.
Bc. Alena Ondráčková
vedoucí vychovatelka

Plánovaná půdní vestavba

23.01. 2016

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Více informací v příloze pod článkem.

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Škola je naplněna na maximální kapacitu

16.09. 2016

Výsledek obrázku pro stop

Omlouváme se všem žadatelům o přestup, škola je naplněna na maximální kapacitu. Další žáky ke vzdělávání nepřijímáme.“

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy