Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

  
  
  

Kalendář celoškolních akcíPlánovaná půdní vestavba

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Budova školy byla v pátek 10.6.2016 předána coby staveniště zhotoviteli stavbyspolečnosti Podzimek a synové, a již během dopoledne byly zahájeny přípravné práce pro zabezpečení staveniště. Vlastní stavebná práce budou zahájeny v pondělí 13.6. a předání části budovy pro užívání pro výuku se předpokládá 4.9.

Více informací v příloze KE STAŽENÍ.

Školní rok 2016/2017

Vážení rodiče našich stávajících i budoucích žáků, z poslední schůzky s naším zřizovatelem a realizátorem stavby dne 30.5.2016 vyplynula zásadní informace, která ovlivňuje začátek školního roku.Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne pro 2. až 9. ročník ve čtvrtek 1.9. od 9:00 do 10:00 v kostele sv. Šimona a Judy.

Na 2.9. je naplánován sportovní den – bližší informace předáme koncem srpna.

Výuka v budově školy bude zahájena 5.9.2016, kdy proběhne také slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročník, který zahájí školní rok až v pondělí.

Děkujeme za pochopení, není v našich silách průběh stavby ovlivnit.

Pro budoucí prvňáčky

 
Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Mimoškolní programy tříd ČERVEN 2016


Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům školy za zajištění prostor pro výuku žáků i mimoškolních programů pro jednotlivé třídy. Ve spolupráci se zřizovatelem máme zajištěnu možnost celodopoledních návštěv ústřední pobočky Městské knihovny v Praze a dále jednáme o zápůjčkách či pronájmech dalších prostor.

NF Curie byl poskytnut příspěvek 120,- Kč na žáka (vzhledem k finančním zdrojům fondu, který je aktuálně tímto darem téměř úplně vyčerpán) a z prostředků školní družiny byla poskytnuta na podporu aktivit žáků mimořádná částka 7000,- Kč na oddělení ŠD. 

Doba Karla IV. očima dětí


V úterý 3. května 2016 v 17 hodin v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Doba Karla IV. očima dětí. K vidění jsou výtvarná díla dětí z mateřských, základních i středních škol  Prahy 1, která vznikla u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV. Vernisáž zahájila Mgr. Eva Špačková, radní pro školství a spolky Prahy 1 za doprovodu rytmické skupiny žáků ZŠ nám. Curieových pod taktovkou Iva Vrby. Na výstavě mají velké zastoupení krásné práce našich žáků, které vznikly zejména pod laskavým vedením pedagogů Lidmily Vošmikové, Ivy Pazderkové a Michala Suchého. Dřevěným Karlovým mostem přispěl i řezbářský kroužek ZŠ Curieových vedený Danielem Flekem. Slavnostní atmosféru vernisáže Vám přiblíží pár fotografií...

Do pedagogického týmu školy přijmeme

 


Pro školní rok 2016/2017
VYPISUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

 

 učitel / učitelka 1. stupně – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

  • s převahou profesního zájmu ve výuce 3. – 5. ročníku
  • s nástupem k 1.9.2016

Podrobnosti


Lingua Connect Intensive English Week


Během dubna a května pořádá Lingua Connect Intensive English Week pro žáky 4. - 9.třídy. Děti budou mít možnost strávit s rodilými mluvčími 5 dní a dozvědět se spoustu nových informací na zajímavá témata.
4.třída - Living Earth
5.třída - Solar System
6., 7.třída - Culture Week
8., 9.třída - Media Week

Více informací naleznete v letáku nebo nás kontaktujte na renata.weir@lingua-connect.cz.

Informace pro rodiče pro školní rok 2015/2016

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Příměstský tábor s angličtinou

Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

Nástěnka

Kontakty

obrázek

Bakaláři

obrázek
Sledujte výuku a klasifikaci Vašich dětí on-line.

Školní družina

obrázek
První třídy 773 547 332
Druhé třídy 773 617 414
Třetí třídy 776 846 086
Čtvrté třídy 775 612 721

Čítárna

obrázek
Doporučená literatura pro děti a mládež

Kalendář akcí školy

obrázek
Termíny akcí

Školní jídelna

obrázek
Oficiální stránky

Zájmové kroužky

obrázek
Zájmové kroužky

Fotogalerie

obrázek
Ze života školy.

Nadační fond

obrázek

Lingua Connect

obrázek

Vyhledat spojení

Jak se k nám dostanete.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy