Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Podzimní prázdniny


Létat může každýVe spolupráci s Létající akademií (http://www.letajiciakademie.cz/o-nas/) se nám podařilo naplánovat setkávání dětí se špičkovými univerzitními odborníky.
Děti se seznámí  s vybranými tématy z oblasti historie, jazykovědy, literární vědy, divadelní vědy, filmové vědy, dějin umění, architektury, archeologie, egyptologie, překladatelství a tlumočnictví a dalších oborů. 
Cílovou skupinou jsou děti druhostupňové a mladší, které o dané téma projevují hlubší zájem.
Pro semináře je vyčleněna středa 5. a 6. vyučovací hodina, aby děti nezameškaly více vyučovacích hodin a zároveň jim akce nenarušila naplánované odpolední aktivity.
Pouze 9.11. a 7.12. budou zdvojené hodiny, dvě přednášky do 8. vyučovací hodiny.
Děti se mohou přihlásit na jednotlivé semináře na adrese: iveta.bassyova@zscurie.cz - název semináře, jméno a třída.
Seznam nabízených aktivit a přednášejících najdete opět v příloze.

Vědecká konference 3. ročník


Třetím ročníkem bude i letos pokračovat Vědecká konference. Témata a jejich garanty najdete v příloze. Podmínky zůstávají stejné, jedná se o malý výzkum, garant konzultuje a usměrňuje snažení mladého badatele.
1. kolo plánujeme na konec listopadu 2016, 2. kolo na začátek prosince 2016.

Škola je naplněna na maximální kapacitu


Výsledek obrázku pro stop

Omlouváme se všem žadatelům o přestup, škola je naplněna na maximální kapacitu. Další žáky ke vzdělávání nepřijímáme.“

Plánovaná půdní vestavba

23.01. 2016

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Více informací v příloze pod článkem.

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Intenzivní jazykové přípravy pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Výsledek obrázku pro meta o p s 

Na škole ZŠ nám. Curieových v tomto školním roce startuje dvouletý projekt intenzivní jazykové přípravy pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), který ve spolupráci se školou realizuje a zaštiťuje META o.p.s.


  • Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČJD) bude poskytnuta především nově příchozím žákům bez znalosti čj, popř. žákům začátečníkům - pracovně je nazýváme skupina A. Tato již vytipovaná skupina šesti žáků bude mít  intenzivní výuku ČJD několik vyuč. hodin denně a to místo předmětů, na které ještě jejich jazyková kompetence nestačí. Intenzitu této výuky u skupiny A a přesný rozvrh sestavíme individuálně po konzultaci s příslušnými pedagogickými pracovníky a paní učitelkou Janou Zaoralovou. Cílem intenzivní výuky v prvním pololetí bude naučit tyto žáky prahovou komunikační úroveň jazyka a postupně je stále více zapojovat do běžné výuky v kmenové třídě.
  • Výuka skupiny A začíná 22.9.2016
  • Zároveň bychom v rámci tohoto projektu rádi podpořili i děti s OMJ, které jsou již pokročilejší, ale jejich jazykové znalosti a především akademický jazyk, potřebný pro úspěšné zvládání výuky, ještě není na dostatečné úrovni. Také tyto děti  - skupina B - budou mít v rámci výuky několik hodin češtiny jako druhého jazyka týdně.
  • Abychom mohli rozhodnut, které děti budou tvořit tuto skupinu, absolvují vytipované děti jazykovou diagnostiku, na jejímž základě je rozřadíme.Diagnostika skupiny B by měla proběhnout v příštím týdnu, tj. od 12.9.2016, termín upřesníme po vzájemné domluvě tak, aby byl pro žáky a školu co nejpříhodnější. Tuto diagnostiku provede paní učitelka Jana Zaoralová se spolupráci s metodičkami projektu Barborou Nosálovou a Hanou Mlynářovou, které budu také metodicky zaštiťovat výuku po dobu trvání projektu.
  • Pro rodiče žáků v projektu proběhne informační schůzka dne 21.9.2016 v 17:00 na ZŠ nám. Curiových.

Rekonstrukce chodníku a vozovky na křižovatce Dušní x U Milosrdných

18.08. 2016
Upozorňujeme na rekonstrukci chodníku a vozovky na křižovatce Dušní x U Milosrdných, která bude od 17. 8. do 8. 10. uzavřena.
Cílem úprav je zklidnění provozu v bezprostředním okolí školy a především zvýšení bezpečnosti chodců. Ulice Dušní bude během začátku školního roku neprůjezdná a doprava v okolí bude tak komplikovaná.
Objednatelem rekonstrukce je TSK hl. m. Prahy a zhotovitelem společnost KSF spol. s. r. o. Kontaktní osobou pro dotazy je Pavel Vincík (tel. 606 664 317) a v termínu 17.8. – 29.8. David Malinovský (tel. 602 151 489).

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

kancelář školy222 319 932

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017školní jídelna
1.9. a 2.9. ŠJ nevaří
5.9. pouze jedna volba jídla


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
první třídy 773 547 332
druhé třídy 773 617 414
třetí třídy 776 846 086
čtvrté třídy 775 612 721           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 3.11.2016 od 12,00 do 17,00 OPTYS
prodejní akce v naší škole

      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy