Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Kalendář celoškolních akcíSlavnostní zahájení školního roku 2016/2017
 proběhne pro 2. až 9. ročník ve čtvrtek 1.9. od 9:00 do 9.45 v kostele sv. Šimona a Judy. 
Družinové děti se přesunou na hřiště Na Františku, kde si je rodiče mohou nejpozději do 14,00 vyzvednout.Na 2.9. je naplánován sportovní den
2. až 4. třída - sportovní hřiště Na Františku. Rodiče si zde děti mohou vyzvednout od 12,00 do 14,00.
5. až 9. třída 
- sportovní hřiště Kotlářka.
Podrobné informace o srazu a průběhu dne zašlou třídní učitelé rodičům na mail.


1. a 2. září školní jídelna nevaří.
Podrobné informace získáte na webových stránkách jídelny.

Výuka v budově školy bude zahájena 5.9.2016 Vyučování v pondělí končí šestou vyučovací hodinou. 
Slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročník. Podrobné informace obdrží rodiče prvňáčků na mail.


Od 6. září probíhá výuka již podle rozvrhu, včetně odpolední výuky, jazyků a MNŽ. 

Upozornění:

1. a 2. 9. 2016 je vstup do budovy školy omezen pouze pro dospělé (vestibul Dušní - přístup ke kanceláři ŠJ) . Prosíme, buďte opatrní při vstupu do školy, stavební práce ve škole pokračují do 4.9. 2016

Současně probíhá v bezprostřední blízkosti školy rekonstrukce křižovatky Dušní x U Milosrdných. Obě ulice jsou zcela neprůjezdné. Příchod do školy bude vyhrazeným koridorem od ulice Bílkova, což bude v měsíci září jediný přístup ke škole.

Akce pro děti

Běžíme do školy

Výsledek obrázku pro běžíme do školy

Plánovaná půdní vestavba

23.01. 2016

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Více informací v příloze pod článkem.

Nové informace o půdní vestavbě

18.08. 2016

Výsledek obrázku pro informaceJak jste byli informováni v poslední informaci č. 2,  práce byly úspěšně zahájeny. K dnešnímu dni práce v rámci akce „ZŠ náměstí Curieových – úprava půdních prostor“ bez přerušení intenzivně pokračují.

Přesnější informace o postupu výstavby a dokončení příslušné části stavby pro zahájení výuky, bychom Vám společně s paní Mgr. Evou Špačkovou (Radní pro oblast školství MČ Praha 1) rádi sdělili na další připravované informativní schůzce, která se uskuteční  v pondělí 22. 8. 2016 od 16,30 hod. v jídelně školy.

Rekonstrukce chodníku a vozovky na křižovatce Dušní x U Milosrdných

18.08. 2016
Upozorňujeme na rekonstrukci chodníku a vozovky na křižovatce Dušní x U Milosrdných, která bude od 17. 8. do 8. 10. uzavřena.
Cílem úprav je zklidnění provozu v bezprostředním okolí školy a především zvýšení bezpečnosti chodců. Ulice Dušní bude během začátku školního roku neprůjezdná a doprava v okolí bude tak komplikovaná.
Objednatelem rekonstrukce je TSK hl. m. Prahy a zhotovitelem společnost KSF spol. s. r. o. Kontaktní osobou pro dotazy je Pavel Vincík (tel. 606 664 317) a v termínu 17.8. – 29.8. David Malinovský (tel. 602 151 489).

Pro budoucí prvňáčky

 
Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

kancelář školy222 319 932

e-mail: info@zscurie.cz

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017školní jídelna
1.9. a 2.9. ŠJ nevaří
5.9. pouze jedna volba jídla


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku                           zájmové kroužky


Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
první třídy 773 547 332
druhé třídy 773 617 414
třetí třídy 776 846 086
čtvrté třídy 775 612 721           čítárna - doporučené knihy
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy