Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

  
  
  

Kalendář celoškolních akcí


٭ Setkání se zástupci zřizovatele 30. května 2016 v 16,30 hodin v Ev 
(3. patro) Setkání pořádá paní radní Mgr. Eva Špačková a zve všechny rodiče i           zaměstnance školy na čerstvou porci nových informací o harmonogramu stavebních prací.

٭ Do 3. 6. 2016 vyučování podle rozvrhu

٭ Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 17. června 2016 do středy 31. srpna 2016Plánovaná půdní vestavba

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Setkání se zřizovatelem (paní radní Špačková, poradce Ing. Havránek a zástupci investičního odd.) a vybraným zhotovitelem půdní vestavby proběhne v pondělí 30.5.2016 od 16:30.


Více informací v příloze KE STAŽENÍ.

Pro budoucí prvňáčky

 
Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Den dětí na Žofíně

Den dětí na ŽofíněZobrazování obrázku Příloha bez názvu_ 00163.gif

Mimoškolní programy tříd ČERVEN 2016


Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům školy za zajištění prostor pro výuku žáků i mimoškolních programů pro jednotlivé třídy. Ve spolupráci se zřizovatelem máme zajištěnu možnost celodopoledních návštěv ústřední pobočky Městské knihovny v Praze a dále jednáme o zápůjčkách či pronájmech dalších prostor.

Pro období první poloviny června bude mít každé oddělení ŠD k dispozici mimořádně částku 5000,- na zajištění aktivit bez zázemí v budově školy (samozřejmě je možné využít po dohodě s třídním učitelem na celodenní akci). Dále byla podána žádost k NF Curie o příspěvek na pokrytí zvýšených finančních nároků na mimoškolních aktivity  ve výši 250,- na žáka na toto období – tj. cca dalších 5000,- až 7000,- pro potřeby jednotlivých tříd. Pan předseda bude chtít „na oplátku“ výtvarně ztvárněnou informaci o vyžití tohoto příspěvku (např. fotografie, koláž, výtvarné práce, žákovské texty, apod.)

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016


Julie Kernerová a Sofie Kopecká z V.Z získaly ve 44. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016 ČESTNÉ UZNÁNÍ.
Je to velký úspěch, neboť porota vybírala z 5 050 prací z 335 organizací a škol z České republiky (celkový počet zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací naleznete zdehttp://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.
Gratulujeme!

Kombinovaná technika: Kernerová Julie Alberta, 10 let, Praha 1 - ZŠ, Nám. Curieových 2, Česká republika    Kombinovaná technika: Kopecká Sofie, 11 let, Praha 1 - ZŠ, Nám. Curieových 2, Česká republika

Úspěchy našich žáků

 
Anna Červinková z IX.B získala 1. místo v národním kole olympiády v anglické jazyce. 

Gratulujeme!

Doba Karla IV. očima dětí


V úterý 3. května 2016 v 17 hodin v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Doba Karla IV. očima dětí. K vidění jsou výtvarná díla dětí z mateřských, základních i středních škol  Prahy 1, která vznikla u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV. Vernisáž zahájila Mgr. Eva Špačková, radní pro školství a spolky Prahy 1 za doprovodu rytmické skupiny žáků ZŠ nám. Curieových pod taktovkou Iva Vrby. Na výstavě mají velké zastoupení krásné práce našich žáků, které vznikly zejména pod laskavým vedením pedagogů Lidmily Vošmikové, Ivy Pazderkové a Michala Suchého. Dřevěným Karlovým mostem přispěl i řezbářský kroužek ZŠ Curieových vedený Danielem Flekem. Slavnostní atmosféru vernisáže Vám přiblíží pár fotografií...

Do pedagogického týmu školy přijmeme

 


Pro školní rok 2016/2017
VYPISUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

 

 učitel / učitelka 1. stupně – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

  • s převahou profesního zájmu ve výuce 3. – 5. ročníku
  • s nástupem k 1.9.2016

Podrobnosti


Lingua Connect Intensive English Week


Během dubna a května pořádá Lingua Connect Intensive English Week pro žáky 4. - 9.třídy. Děti budou mít možnost strávit s rodilými mluvčími 5 dní a dozvědět se spoustu nových informací na zajímavá témata.
4.třída - Living Earth
5.třída - Solar System
6., 7.třída - Culture Week
8., 9.třída - Media Week

Více informací naleznete v letáku nebo nás kontaktujte na renata.weir@lingua-connect.cz.

Informace pro rodiče pro školní rok 2015/2016

Inspekční zpráva ČŠI 2015

Plné znění inspekční zprávy zde:


Příměstský tábor s angličtinou

Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

Nástěnka

Kontakty

obrázek

Bakaláři

obrázek
Sledujte výuku a klasifikaci Vašich dětí on-line.

Školní družina

obrázek
První třídy 773 547 332
Druhé třídy 773 617 414
Třetí třídy 776 846 086
Čtvrté třídy 775 612 721

Čítárna

obrázek
Doporučená literatura pro děti a mládež

Kalendář akcí školy

obrázek
Termíny akcí

Školní jídelna

obrázek
Oficiální stránky

Zájmové kroužky

obrázek
Zájmové kroužky

Fotogalerie

obrázek
Ze života školy.

Nadační fond

obrázek

Lingua Connect

obrázek

Vyhledat spojení

Jak se k nám dostanete.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Žádost o uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy