Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Létající akademie

Fotka uživatele Zš Náměstí Curieových.
V sobotu 11. února 2017 se zdařilou akcí v Náprstkově muzeu ukončil letošní cyklus přednášek odborníků Létající akademie pro žáky naší školy. Komentované a interaktivní výstavy Lovci lebek se žáci zúčastnili společně s rodiči a sourozenci. Společně s Létající akademií doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce.

Víkendová dílna pro děti a rodiče v Ex Post – ilustruju - ILUSTRUJEME!


Doporučený věk: 7-12 let

Kapacita: 10-12 dětí s rodiči

Termín: Sobota 25.2.

Čas: 09:30-12:30


Odborný lektor: MgA. Veronika Šrejmová

Cena: 350 Kč za dítě a dospělého.

Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876 nebo na emailu: youth@pebe.cz.

http://www.expost.space/event/ilustruju-ilustrujeme/ 

Pravidla etikety - projekt Etické výchovy

Výsledek obrázku pro společenská etiketa 
Na březen jsme připravili pro první stupeň projekt o etiketě. Žáci se seznámí s pravidly stolování, připraví si občerstvení, navzájem se budou obsluhovat atd.


Program bude probíhat ve skupinách, které se kryjí se skupinami Etické výchovy, nicméně zúčastnit se mohou i ostatní žáci, kteří na Etickou výchovu nedocházejí.

Bližší informace získáte od lektorů E.v. a třídních učitelů.

Plavání s MČ Praha 1 o pohár starosty MČ Praha 1


Výsledek obrázku pro pohár

Dne
 25. 2. 2017 pořádá Městská část Praha 1  akci "Plavání s MČ Praha 1 o pohár starosty MČ Praha 1", která je určena žáků základních škol.
V příloze je připojen zvací dopis pana radního Mgr. Filipa Kračmana. 

Výsledky našich žáků jsou opět nadprůměrné

Fotka uživatele Zš Náměstí Curieových.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

07.12. 2016

Novela školského zákona, která vešla v platnost 1. září 2016, stanovila povinnost zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou výsledek konání tzv. jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se týká primárně žáků základních škol, tedy i žáků naší školy.

Informace k provozu družiny

05.12. 2016

Výsledek obrázku pro hodinyVážení rodiče,
prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Jedná se o porušování řádu školní družiny, po opakovaném pozdním příchodu může být Vaše dítě vyloučeno ze školní družiny. 
Děkujeme za spolupráci vychovatelé a vychovatelky ŠD.
Bc. Alena Ondráčková
vedoucí vychovatelka

Letní příměstský tenisový kemp Prahy 1

Letní příměstský tenisový kemp je určen všem dětem ve věku od pěti let, i bez předchozího hraní tenisu. Děti si během jednoho týdne osvojí nebo zdokonalí své tenisové dovednosti a zažijí spoustu zábavy a poznání při odpoledních doprovodných aktivitách.

Doprovodný program obsahuje terčový závod, výlet parníkem po Vltavě, návštěva ZOO Troja, koupaliště Kobylisy, závěrečný turnaj - olympiáda.

Místo: VOŠ a SPŠ Dopravní, Masná 18, Praha 1

Cena: 2 990,-

Akční cena: 2 490,- (pro členy spolku Sport4active a pro děti s trvalým bydlištěm v Praze 1)

Cena zahrnuje trenérské služby, pronájem tenisových kurtů, tenisové pomůcky, 5 x oběd, pitný režim a jednotlivé vstupy. Možnost zapůjčení tenisové rakety zdarma.

Bližší informace a online přihlášku naleznete na stránkách: www.tenisakademiebalek.cz nebo a stránkách: www.teniskempy.cz. Termín přihlášení je do 31.5.2017. Neváhejte a přihlaste se včas - kapacita je omezena!

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Bakalář s novými možnostmi

  Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních.

Informační brožura ZŠ náměstí Curieových

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy