Strana 2 z 6

On-line schránka důvěry

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.nntb.cz/c/5ff48ba

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

AZBEST Z HOTELU ODSTRANĚN

V průběhu sanace azbestu během čtvrtka a pátku byla odborně odstraňována vzduchotechnická potrubí utěsněná azbestovými těsnicími šňůrami. Azbestová zátěž byla v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu „enkapsulována” před i v průběhu odstraňování, balena do silnostěnných neprodyšných obalů a následně odvezena k ekologické likvidaci. Na práce realizované sanační firmou Ekolsan po celou dobu osobně dohlížela znalkyně jmenovaná soudem z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., která postup navrhla. Kontrolu dodržování technologického postupu kontinuálně zajišťovali inspektoři inspekčního orgánu Foster Bohemia. 

Současně byla po celou dobu sanace azbestu prováděna kontrolní měření stavu ovzduší mimo vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo, včetně analýz, které průběžně prováděla zkušební laboratoř Foster Bohemia. Po oba dva dny probíhala také kontrolní měření v učebnách ZŠ nám. Curieových. 

Pro školu tak z této fáze stavebních prací plynou dva důležité body:
1. prostory bývalého hotelu InterContinental v těsné blízkosti školy jsou bez azbestové zátěže
2. Měření kvality ovzduší vnitřního prostředí v učebnách ZŠ nám. Curieových prokázalo, že naše učebny byly bez záchytu všech zdraví škodlivých respirabilních azbestových a ostatních anorganických nekovových vláken. To znamená, že vnitřní prostředí učeben bylo prokazatelně zdravé po celou dobu probíhající sanace azbestu.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu:
– do 1. ročníku
– do přípravné třídy ZŠ
– udělení odkladu povinné školní docházky

Individuální rozhodnutí o přijetí bude škola vydávat na výslovnou žádost zákonných zástupců zaslanou na e-mail zapis@zscurie.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí, Rozhodnutí o zařazení i nezařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí) budou zaslána zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce prostřednictvím datové schránky, či České pošty na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce.

Tisková zpráva – Uzavření školního dvora

Radní Prahy 1 souhlasili s pronájmem části pozemku ZŠ nám. Curieových pro potřeby rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental.
Rada městské části Praha 1 schválila na svém úterním zasedání pronájem a záměr
pronájmu části pozemku školního hřiště Základní školy nám. Curieových, a to z důvodu demoličních prací na budově sousedící s pozemkem a následné dostavby nové budovy.

Tisková zpráva ke stažení níže:

« Starší příspěvky Novější příspěvky »