Strana 2 z 9

Příběhy našich sousedů 

V letošním školním roce jsme se znovu zapojili pro projektu Paměti národa – Příběhy našich sousedů. Tým žáků z osmého ročníku si samostatně vybral pamětníka a zpracoval reportáž o jeho životě. 

Žáci měli opravdu skvělý výběr, setkali se s žurnalistou a spisovatelem Josefem Klímou. Z velmi příjemného setkání vznikla unikátní reportáž o životě v komunistickém režimu a dnes. Tu si teď můžete přehrát i vy. 

Odkaz na výstupy z celé Prahy jedna naleznete zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2023-2024/

Slavnostní prezentace proběhne za účasti samotných pamětníků, autorů a odborné komise dne 22. března 2024 od 17 hodin ve Středisku volného času Jednička. 

Oznámení o konání zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne 17. a 18. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 (po předchozí registraci již od 8:00).
Termín je určen pro běžný zápis žáků do 1. tříd, podávání žádostí o odklad PŠD i zařazení dítěte do přípravné třídy.
Elektronická registrace k zápisu – prostřednictvím platformy Zápisy Online bude spuštěna 18. 3. 2024, odkaz bude k dispozici na webových stánkách školy.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 6.3.2024

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme 6.3.2024. Návštěva výuky je možná během 1. a 2. vyučovací hodiny. Konzultace s vedením školy budou probíhat mezi 10:00 a 13:30.
Návštěva ve výuce je určena pouze dospělým osobám, prosíme, neberte své děti s sebou – nebyli bychom schopni ukázat standardní výuku.
Návštěvu ve výuce i konzultaci s vedením školy je třeba si rezervovat – vstup do rezervačního systému ZDE – opět prosíme, respektujte, že jedna rezervace platí pro jednu osobu a počet míst pro náhled do výuky je omezen. Vstup do výuky bude umožněn pouze těm z Vás, kteří si místo rezervují. Maximální počet návštěvníků je 5 (v kmenové třídě), respektive 3 (ve výukové skupině).
Od 16:30 se bude konat odpolední informační schůzka pro rodiče, na kterou se není třeba žádným způsobem registrovat, či si účast rezervovat.

Škola nanečisto

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do čtvrtka. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků.

Děti se v kurzu hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítanému textu a fonematický sluch – obecné dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku ZŠ. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

Škola nanečisto začíná v lednu – konkrétně pondělí až čtvrtek 15.1. – 18.1.2024.

Cena kurzu: 1300 Kč

Časy:

  • Pondělí 14:00 – 15:00
  • Pondělí 15:30 – 16:30
  • Úterý 15:00 – 16:00
  • Středa 15:00 – 16:00
  • Čtvrtek 15:00 – 16:00

Pokud máte zájem, vyberte si jeden z termínů a napište na níže uvedený email. Do emailu prosím uveďte i jméno dítěte.

Kontakt: Barbora Novotná, tel: 725 291 229, e-mail: barbora.novotna@zscurie.cz

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 3.1.2024

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme 3.1.2024. Návštěva výuky je možná během 1. a 2. vyučovací hodiny. Konzultace s vedením školy budou probíhat mezi 10:00 a 13:30.
Návštěva ve výuce je určena pouze dospělým osobám, prosíme, neberte své děti s sebou – nebyli bychom schopni ukázat standardní výuku.
Návštěvu ve výuce i konzultaci s vedením školy je třeba si rezervovat – vstup do rezervačního systému ZDE – opět prosíme, respektujte, že jedna rezervace platí pro jednu osobu a počet míst pro náhled do výuky je omezen. Vstup do výuky bude umožněn pouze těm z Vás, kteří si místo rezervují. Maximální počet návštěvníků je 5 (v kmenové třídě), respektive 3 (ve výukové skupině).
Na počátku března 2024 budeme organizovat další den otevřených dveří a odpolední informační schůzku pro rodiče.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »