Autor: Tereza Martínková (Strana 1 z 4)

Informace školní jídelny

Vážení rodiče,
v příloze zasílám informace školní jídelny o změně provozu – s platností k 1.12.2023. Školní jídelna je nucena reagovat na opakované nevhodné chování strávníků z řad našich žáků a posílit dohled nad strávníky v průběhu výdeje obědů a jejich konzumace. Zároveň velmi prosím o pečlivou úhradu obědů a jejich objednávání – strávníkům bez objednaného (případně odhlášeného) či nezaplaceného oběda nemůže být vydána ani polévka či dezert. Takový strávník bohužel nemá nárok na žádnou část oběda. Všichni naši žáci mají automaticky přihlášen oběd č.1, odhlášení je třeba aktivně provést.

T. Martínková

Program ve škole v den stávky 27.11.2023

Do pondělní stávky se podle informací k dnešnímu dni zapojí 18 učitelů (většinově z 2. stupně).

Na 1. stupni a ve školní družině proběhne výuka bez výrazného zasažení stávkou, ovlivněna může být především běžnou nemocností a programy dalšího vzdělávání, které pedagogové absolvují.

Žáci 2. stupně vzhledem k vyššímu počtu stávkujícíh pedagogů neabsolvují běžnou výuku, ale během dopoledne zhlédnou filmové představení Chlapec a volavka v kině OKO. Vstupné bude hrazeno z Nadačního fondu Curie. Dopolední program pro všechny žáky začíná standardně v 8:00 v budově školy. Vyučování bude ukončeno ve 12:35, po 5. vyučovací hodině.

Všem strávníkům školní jídelny, kteří měli k 22.11.2023 objednaný pondělní oběd, bude zajištěno náhradní stravování (s rezervou i pro další žáky) – škola objednala bagety (šunkové/sýrové), pro bezlepkovou dietu v bezlepkové variantě. Žáci budou obědvat v kmenových třídách po skončení dopoledního vyučování, či programu – 1. stupeň podle rozvrhu, 2. stupeň během 5. vyučovací hodiny. Zajištěn je i pitný režim – voda se šťávou. Na úhradě ceny náhradního oběda se bude podílet zřizovatel a Nadační fond Curie.

Uzavření školní jídelny – stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,
předávám informaci, kterou škola obdržela od ředitelky školní jídelny:

Informuji Vás, že zaměstnanci školní jídelny se připojují ke stávce dne 27.11.2023

Školní jídelna, její pracoviště Dušní, Dražického náměstí a Uhelný trh budou uzavřena.

Školní jídelna nebude zajišťovat obědy, všem strávníkům bude oběd odhlášen.


Naše škola aktuálně řeší, jakým způsobem bude možné zajistit žákům náhradu stravování. O výsledném řešení Vás budeme informovat v nejbližších dnech.

T. Martínková

27.11.2023 bude škola plně v provozu

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás touto cestou informovali, že naše škola (včetně školní družiny) zůstane v pondělí 27. 11. 2023 plně v provozu. Výuku několika stávkujících kolegů budeme suplovat.

Přestože se ke stávce většinově nepřipojíme, její důvody vnímáme jako relevantní a změny, které připravuje ministerstvo školství, negativně ovlivní i chod naší školy.

MŠMT spustilo webové stránky k digitalizaci přijímacího řízení na SŠ

Webové stránky k přijímacímu řízení

Prostřednictvím webových stránek bude zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  • zveřejnění výsledků.


Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Ukázkové hodiny lekcí OSV – MIU

Od září letošního školního roku je součástí našeho vzdělávacího programu Metoda instrumentálního uvědomování (MIU). Nabízíme Vám rodičům ukázkového hodiny, kde metodu představíme. 

Ukázkové hodiny budou rozdělené podle věku dětí, pro které je program určen. Mladší děti (první až třetí třídy) pracují metodou MIU Basic, starší využívají instrumenty MIU Standard.

Rezervaci na ukázkovou hodinu je nutné provést zde https://www.supersaas.cz/schedule/ZS_Curie/ukazkaMIU. V případě naplnění kapacity nás kontaktujte na dita.kucerova@zscurie.cz.

Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Připomínáme žákům i rodičům termíny
Ředitelské volno: 23. – 25. 10. 2023
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2023
Bližší informace najdete v Bakalářích, zde na webu v sekci Rozvrhy či Akce školy nebo Organizace školního roku…
Na žáky se opět těšíme v pondělí 30. 10. 2023

« Starší příspěvky