Autor: Tereza Martínková (Strana 1 z 4)

Informace k zápisu 2024

Náhradní termín pro uchazeče omluvené z řádného termínu – 2. 5. 2024 mezi 14:00 a 16:00
V řádném termínu se k zápisu přihlásilo 112 uchazečů (včetně žadatelů o odklad PŠD a zařazení do přípravné třídy)
Z tohoto důvodu budou ve školním roce 2024/2025 otevřeny TŘI první třídy (s celkovou kapacitou 84 žáků) a JEDNA třída přípravná (s maximální kapacitou 15 dětí)
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zveřejněna nejpozději 3. 5. 2024 na webových stránkách školy a ve vitríně u vstupu do budovy.

Oznámení o konání zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne 17. a 18. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 (po předchozí registraci již od 8:00).
Termín je určen pro běžný zápis žáků do 1. tříd, podávání žádostí o odklad PŠD i zařazení dítěte do přípravné třídy.
Elektronická registrace k zápisu – prostřednictvím platformy Zápisy Online bude spuštěna 18. 3. 2024, odkaz bude k dispozici na webových stánkách školy.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 6.3.2024

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme 6.3.2024. Návštěva výuky je možná během 1. a 2. vyučovací hodiny. Konzultace s vedením školy budou probíhat mezi 10:00 a 13:30.
Návštěva ve výuce je určena pouze dospělým osobám, prosíme, neberte své děti s sebou – nebyli bychom schopni ukázat standardní výuku.
Návštěvu ve výuce i konzultaci s vedením školy je třeba si rezervovat – vstup do rezervačního systému ZDE – opět prosíme, respektujte, že jedna rezervace platí pro jednu osobu a počet míst pro náhled do výuky je omezen. Vstup do výuky bude umožněn pouze těm z Vás, kteří si místo rezervují. Maximální počet návštěvníků je 5 (v kmenové třídě), respektive 3 (ve výukové skupině).
Od 16:30 se bude konat odpolední informační schůzka pro rodiče, na kterou se není třeba žádným způsobem registrovat, či si účast rezervovat.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 3.1.2024

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme 3.1.2024. Návštěva výuky je možná během 1. a 2. vyučovací hodiny. Konzultace s vedením školy budou probíhat mezi 10:00 a 13:30.
Návštěva ve výuce je určena pouze dospělým osobám, prosíme, neberte své děti s sebou – nebyli bychom schopni ukázat standardní výuku.
Návštěvu ve výuce i konzultaci s vedením školy je třeba si rezervovat – vstup do rezervačního systému ZDE – opět prosíme, respektujte, že jedna rezervace platí pro jednu osobu a počet míst pro náhled do výuky je omezen. Vstup do výuky bude umožněn pouze těm z Vás, kteří si místo rezervují. Maximální počet návštěvníků je 5 (v kmenové třídě), respektive 3 (ve výukové skupině).
Na počátku března 2024 budeme organizovat další den otevřených dveří a odpolední informační schůzku pro rodiče.

Informace školní jídelny

Vážení rodiče,
v příloze zasílám informace školní jídelny o změně provozu – s platností k 1.12.2023. Školní jídelna je nucena reagovat na opakované nevhodné chování strávníků z řad našich žáků a posílit dohled nad strávníky v průběhu výdeje obědů a jejich konzumace. Zároveň velmi prosím o pečlivou úhradu obědů a jejich objednávání – strávníkům bez objednaného (případně odhlášeného) či nezaplaceného oběda nemůže být vydána ani polévka či dezert. Takový strávník bohužel nemá nárok na žádnou část oběda. Všichni naši žáci mají automaticky přihlášen oběd č.1, odhlášení je třeba aktivně provést.

T. Martínková

Program ve škole v den stávky 27.11.2023

Do pondělní stávky se podle informací k dnešnímu dni zapojí 18 učitelů (většinově z 2. stupně).

Na 1. stupni a ve školní družině proběhne výuka bez výrazného zasažení stávkou, ovlivněna může být především běžnou nemocností a programy dalšího vzdělávání, které pedagogové absolvují.

Žáci 2. stupně vzhledem k vyššímu počtu stávkujícíh pedagogů neabsolvují běžnou výuku, ale během dopoledne zhlédnou filmové představení Chlapec a volavka v kině OKO. Vstupné bude hrazeno z Nadačního fondu Curie. Dopolední program pro všechny žáky začíná standardně v 8:00 v budově školy. Vyučování bude ukončeno ve 12:35, po 5. vyučovací hodině.

Všem strávníkům školní jídelny, kteří měli k 22.11.2023 objednaný pondělní oběd, bude zajištěno náhradní stravování (s rezervou i pro další žáky) – škola objednala bagety (šunkové/sýrové), pro bezlepkovou dietu v bezlepkové variantě. Žáci budou obědvat v kmenových třídách po skončení dopoledního vyučování, či programu – 1. stupeň podle rozvrhu, 2. stupeň během 5. vyučovací hodiny. Zajištěn je i pitný režim – voda se šťávou. Na úhradě ceny náhradního oběda se bude podílet zřizovatel a Nadační fond Curie.

« Starší příspěvky