Nahlédnutí do správního spisu před vydáním rozhodnutí – zápis do 1. ročníku, zařazení do přípravné třídy, udělení odkladu povinné školní docházky
25. 4. 2024 mezi 13:00 a 16:00

Rezervace termínu ZDE