Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332


Školní psycholog
Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086


Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz 
777 777 055


Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz