Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332


Školní psycholožka
Mgr. Karolína Schubertová
karolina.schubertova@zscurie.cz
776 846 086


Speciální pedagožka
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055


Školní metodička prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz