Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 6.3.2024

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme 6.3.2024. Návštěva výuky je možná během 1. a 2. vyučovací hodiny. Konzultace s vedením školy budou probíhat mezi 10:00 a 13:30.
Návštěva ve výuce je určena pouze dospělým osobám, prosíme, neberte své děti s sebou – nebyli bychom schopni ukázat standardní výuku.
Návštěvu ve výuce i konzultaci s vedením školy je třeba si rezervovat – vstup do rezervačního systému ZDE – opět prosíme, respektujte, že jedna rezervace platí pro jednu osobu a počet míst pro náhled do výuky je omezen. Vstup do výuky bude umožněn pouze těm z Vás, kteří si místo rezervují. Maximální počet návštěvníků je 5 (v kmenové třídě), respektive 3 (ve výukové skupině).
Od 16:30 se bude konat odpolední informační schůzka pro rodiče, na kterou se není třeba žádným způsobem registrovat, či si účast rezervovat.

Škola nanečisto

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do čtvrtka. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků.

Děti se v kurzu hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítanému textu a fonematický sluch – obecné dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku ZŠ. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

Škola nanečisto začíná v lednu – konkrétně pondělí až čtvrtek 15.1. – 18.1.2024.

Cena kurzu: 1300 Kč

Časy:

  • Pondělí 14:00 – 15:00
  • Pondělí 15:30 – 16:30
  • Úterý 15:00 – 16:00
  • Středa 15:00 – 16:00
  • Čtvrtek 15:00 – 16:00

Pokud máte zájem, vyberte si jeden z termínů a napište na níže uvedený email. Do emailu prosím uveďte i jméno dítěte.

Kontakt: Barbora Novotná, tel: 725 291 229, e-mail: barbora.novotna@zscurie.cz

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 3.1.2024

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme 3.1.2024. Návštěva výuky je možná během 1. a 2. vyučovací hodiny. Konzultace s vedením školy budou probíhat mezi 10:00 a 13:30.
Návštěva ve výuce je určena pouze dospělým osobám, prosíme, neberte své děti s sebou – nebyli bychom schopni ukázat standardní výuku.
Návštěvu ve výuce i konzultaci s vedením školy je třeba si rezervovat – vstup do rezervačního systému ZDE – opět prosíme, respektujte, že jedna rezervace platí pro jednu osobu a počet míst pro náhled do výuky je omezen. Vstup do výuky bude umožněn pouze těm z Vás, kteří si místo rezervují. Maximální počet návštěvníků je 5 (v kmenové třídě), respektive 3 (ve výukové skupině).
Na počátku března 2024 budeme organizovat další den otevřených dveří a odpolední informační schůzku pro rodiče.

Informace školní jídelny

Vážení rodiče,
v příloze zasílám informace školní jídelny o změně provozu – s platností k 1.12.2023. Školní jídelna je nucena reagovat na opakované nevhodné chování strávníků z řad našich žáků a posílit dohled nad strávníky v průběhu výdeje obědů a jejich konzumace. Zároveň velmi prosím o pečlivou úhradu obědů a jejich objednávání – strávníkům bez objednaného (případně odhlášeného) či nezaplaceného oběda nemůže být vydána ani polévka či dezert. Takový strávník bohužel nemá nárok na žádnou část oběda. Všichni naši žáci mají automaticky přihlášen oběd č.1, odhlášení je třeba aktivně provést.

T. Martínková

Program ve škole v den stávky 27.11.2023

Do pondělní stávky se podle informací k dnešnímu dni zapojí 18 učitelů (většinově z 2. stupně).

Na 1. stupni a ve školní družině proběhne výuka bez výrazného zasažení stávkou, ovlivněna může být především běžnou nemocností a programy dalšího vzdělávání, které pedagogové absolvují.

Žáci 2. stupně vzhledem k vyššímu počtu stávkujícíh pedagogů neabsolvují běžnou výuku, ale během dopoledne zhlédnou filmové představení Chlapec a volavka v kině OKO. Vstupné bude hrazeno z Nadačního fondu Curie. Dopolední program pro všechny žáky začíná standardně v 8:00 v budově školy. Vyučování bude ukončeno ve 12:35, po 5. vyučovací hodině.

Všem strávníkům školní jídelny, kteří měli k 22.11.2023 objednaný pondělní oběd, bude zajištěno náhradní stravování (s rezervou i pro další žáky) – škola objednala bagety (šunkové/sýrové), pro bezlepkovou dietu v bezlepkové variantě. Žáci budou obědvat v kmenových třídách po skončení dopoledního vyučování, či programu – 1. stupeň podle rozvrhu, 2. stupeň během 5. vyučovací hodiny. Zajištěn je i pitný režim – voda se šťávou. Na úhradě ceny náhradního oběda se bude podílet zřizovatel a Nadační fond Curie.

Uzavření školní jídelny – stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,
předávám informaci, kterou škola obdržela od ředitelky školní jídelny:

Informuji Vás, že zaměstnanci školní jídelny se připojují ke stávce dne 27.11.2023

Školní jídelna, její pracoviště Dušní, Dražického náměstí a Uhelný trh budou uzavřena.

Školní jídelna nebude zajišťovat obědy, všem strávníkům bude oběd odhlášen.


Naše škola aktuálně řeší, jakým způsobem bude možné zajistit žákům náhradu stravování. O výsledném řešení Vás budeme informovat v nejbližších dnech.

T. Martínková

« Starší příspěvky