AZBEST Z HOTELU ODSTRANĚN

V průběhu sanace azbestu během čtvrtka a pátku byla odborně odstraňována vzduchotechnická potrubí utěsněná azbestovými těsnicími šňůrami. Azbestová zátěž byla v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu „enkapsulována” před i v průběhu odstraňování, balena do silnostěnných neprodyšných obalů a následně odvezena k ekologické likvidaci. Na práce realizované sanační firmou Ekolsan po celou dobu osobně dohlížela znalkyně jmenovaná soudem z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., která postup navrhla. Kontrolu dodržování technologického postupu kontinuálně zajišťovali inspektoři inspekčního orgánu Foster Bohemia. 

Současně byla po celou dobu sanace azbestu prováděna kontrolní měření stavu ovzduší mimo vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo, včetně analýz, které průběžně prováděla zkušební laboratoř Foster Bohemia. Po oba dva dny probíhala také kontrolní měření v učebnách ZŠ nám. Curieových. 

Pro školu tak z této fáze stavebních prací plynou dva důležité body:
1. prostory bývalého hotelu InterContinental v těsné blízkosti školy jsou bez azbestové zátěže
2. Měření kvality ovzduší vnitřního prostředí v učebnách ZŠ nám. Curieových prokázalo, že naše učebny byly bez záchytu všech zdraví škodlivých respirabilních azbestových a ostatních anorganických nekovových vláken. To znamená, že vnitřní prostředí učeben bylo prokazatelně zdravé po celou dobu probíhající sanace azbestu.

Informace ke změně harmonogramu rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental

Změny se týkají termínu odstraňování materiálu s azbestovými vlákny, který se nachází v uzavřené instalační šachtě stavby v části objektu č. p. 44, jež je určena k zachování. Jeho odstranění bylo naplánováno na rok 2024 a měly mu předcházet práce na druhé části domu, která je určena k bourání a kvůli které došlo k uzavření školního hřiště. Cílem vždy bylo vše realizovat tak, aby záborem pozemku už nebylo narušeno zahájení školního roku 2023/24. Stavebník – společnost Metrostav – navíc přizval s investorem k plánování všech prací znalkyni jmenovanou soudem z oboru chemie a oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Ing. Zoju Guschlovou, Ph.D., jež je renomovanou odbornicí s desítkami let zkušeností.

Výsledkem tohoto řešení bude prostor definitivně vyčištěný od veškeré azbestové zátěže, kde budou moci bezpečně pokračovat stavební práce v souladu s finálním harmonogramem a bez rizika šíření poplašných zpráv, které by mohly vyvolávat znepokojení veřejnosti.

Postup bude v koordinaci se stavebníkem a za dozoru doktorky Guschlové, která je mimo jiné vedoucí mezinárodně akreditovaného inspekčního orgánu, realizovat specializovaná sanační firma Ekolsan. Sanace azbestu bude probíhat ve dnech 1. a 2. června 2023 v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu se sníženou tlakovou diferencí a za průběžného měření stavu ovzduší mimo toto vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo. Současně bude po celou dobu probíhat měření stavu ovzduší uvnitř ZŠ nám. Curieových. 

Z tohoto důvodu bude budova školy ve dnech 1. a 2. června 2023 uzavřena a jednotlivé třídy se budou účastnit mimoškolních programů. Jejich konkrétní podobu sdělí žákům i rodičům třídní učitelé.

Pro rodiče jsme ve spolupráci s investorem a stavebníkem připravili na pondělí 29. května 2023 od 19:00 webinář na téma likvidace azbestu, kterého se zúčastní Ing. Zoja Guschlová, Ph.D. a bude připravena odpovídat na všechny dotazy.

Informační schůzka pro budoucí prvňáčky a žáky přípravné třídy

Informační schůzka proběhne 31.5.2023 od 17:00.
Na této schůzce bude prostor pro Vaše dotazy, představí se budoucí paní učitelky a od nich se dozvíte, co Vás čeká v prvních školních dnech. Setkání bude určeno dětem i rodičům. Během informační schůzky s rodiči bude pro děti připraven program a krátké setkání s budoucími třídními učitelkami.

Informace Metrostavu, a.s. k činnostem, které budou probíhat na stavbě býv. hotelu InterContinental

Sledované období: 4. 5. 2023. — 18. 5. 2023

Prováděné činnosti ve sledovaném období:

  • Montáž ochranné vrstvy na plochu školního hřiště — podél objektu GPR
  • Odstraňování omítek v interiéru objektu
  • Demolice a odvoz skladby podlahy v 1. PP
  • Návoz a zahájení montáže podpůrné ocelové konstrukce v interiéru objektu
  • Demontáž plechové boudy včetně ocelové konstrukce na ploché střeše objektu

Dále budou probíhat jednání za účasti Dr. Zoji Guschlové na Hygienické stanici hl. města Prahy za účelem postupu odstranění materiálu s azbestovými vlákny.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu:
– do 1. ročníku
– do přípravné třídy ZŠ
– udělení odkladu povinné školní docházky

Individuální rozhodnutí o přijetí bude škola vydávat na výslovnou žádost zákonných zástupců zaslanou na e-mail zapis@zscurie.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí, Rozhodnutí o zařazení i nezařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí) budou zaslána zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce prostřednictvím datové schránky, či České pošty na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce.

Informace k pokračování prací na rekonstrukci bývalého hotelu InterContinental

« Starší příspěvky