Hlavní cíle

 • Bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti
 • Maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žáků
 • Otevřenost

Směřujeme

 • k tomu, aby děti chodily do školy rády…
 • dáváme prostor diskusi, žákovské a rodičovské fórum…
 • účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží…
 • realizujeme projekty…
 • modernizujeme pojetí výuky…
 • učíme se navzájem…
 • diferencujeme…
 • vzděláváme se…
 • publikujeme…
 • ověřujeme v praxi, doma i v cizině…

Hodnotíme

 • průběžně, čtvrtletně, pololetně
 • chování, postoje, spolupráci, pomoc, vědomosti
 • chválíme, známkujeme, hodnotíme slovně
 • individuálně s rodiči případně konzultujeme
 • podle individuálních vzdělávacích plánů

Spolupracujeme

 • s rodiči
 • se zřizovatelem MČ Praha 1
 • se školskými poradenskými pracovišti
 • s Pedagogickou fakultou UK Praha
 • s Městskou knihovnou
 • s Národní galerií
 • s významnými osobnostmi a odborníky
 • se zajímavými pracovišti a dalšími školami