Autor: zscuriecz

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vážení rodiče,
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) schválil tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům. Některé jeho položky bude realizovat škola. V našem případě jde o úhradu poplatku za školní družinu.

Kromě toho je možné přes školu žádat o příspěvek z tzv. Fondu solidarity. Prostředky z tohoto fondu mají být využity zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou – tedy takových, které jsou školou organizovány a jsou prostřednictvím školy i financovány. Jde tedy o to, aby se některých akcí mohly účastnit i děti, jejichž rodiče by si nemohli dovolit uhradit celou částku (například lyžařský kurz – zde je možné peníze použít také na úhradu zálohy). Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, nebo i celé náklady.

V přílohách naleznete metodiku podávání žádosti včetně podmínek čerpání příspěvků a tiskopisy žádostí.

O prominutí úplaty za stravné je třeba žádat přímo ve školní jídelně.

S přáním klidných podzimních dnů
T. Martínková

NHL Fan Tour

Přijďte se podívat na akci NHL GLOBAL FAN TOUR, která se bude konat 30. 9. 2022 od 10:00 na Náměstí republiky a 1. 10. 2022 od 10:00 v Metropoli Zličín.
Akce se koná na podporu říjnové NHL GLOBAL SERIES, dvojutkání hokejové NHL v Praze.

Je příležitostí, jak děti mohou zažít atmosféru NHL na vlastí kůži formou sportovně zaměřených aktivací. Dále nám záleží na tom, aby se děti hýbaly a budovaly pozitivní vztah ke sportu. GLOBAL FAN TOUR podporuje pohyb nejen dětí, ale samozřejmě i dospělých.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet zahrát si hokej uvnitř speciálního hokejového hřiště (s míčkem), mohou si vyzkoušet střelbu na terč, střelbu s radarem a další zajímavé aktivity.

Součástí programu bude také soutěž o suvenýry GLOBAL FAN TOUR nebo NHL.
Program je následující:
10:00 – 12:00 účast dětí z 1. stupňů ZŠ
12:00 – 14:00 účast dětí z 2. stupňů ZŠ

Den otevřených dveří Střediska volného času Jednička

Přijďte s námi zahájit 2. školní rok ve Středisku volného času Jednička!
Těšíme se na Vás 13. září 2022 (15:00-18:00) na akci Den otevřených dveří.

Zaujal vás některý z námi inzerovaných zájmových kroužků? Jste zvědaví, jaké akce, příměstské tábory ad. zajímavosti pro vás chystáme? Rádi byste dětem smysluplně naplánovali volný čas, ale váháte, co vybrat?
Promluvte si s našimi lektory, prohlédněte si naše moderně vybavené učebny s ukázkami některých kroužků, nahlédněte do tanečního a divadelního sálu nebo si vyrobte něco pěkného ve výtvarném atelieru! Navštivte výstavu obrazů a vychutnejte si ji třeba za hudebního doprovodu našich kroužkových dětí!
Srdečně vás zveme do Jedničky – kreativního místa, plného radosti a zajímavých možností využití vašeho volného času!

Nové webové stránky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Snažili jsme se stránky udělat přehlednější a intuitivnější. Máte nějaké rady, připomínky nebo návrhy na zlepšení? Napište nám na web@zscurie.cz. Děkujeme

Změna hesla pro přístup do Bakalářů

Vážení rodiče,
vzhledem k úpravám v systému Bakaláři jsme museli přistoupit k resetu všech přístupových hesel. Vaše původní hesla již nejsou funkční. Nová hesla (pro rodičovský přístup) Vám předají třídní učitelé. Žákovská hesla – pro přístup s jinými uživatelskými právy než mají zákonní zástupci, předají taktéž třídní učitelé žákům na začátku školního roku.

Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

pro 1. třídy v 8,30 hodin na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí ve svých třídách), kde slavnostně zahájí školní docházku. Do 9,30 hodin budou se svými třídními učiteli ve třídách, následně je přeberou vychovatelé ŠD a pro rodiče bude ve třídách společná schůzka s vyučujícími. Rodiče absolvují schůzku s vychovateli ŠD v 9,00.

Přípravná třída zahájí ve třídě ve stejném režimu jako 1. ročník.

pro žáky 2. – 9. ročníků v 8,00 hodin v kmenových třídách se svými TU. První školní den mají všichni žáci vyučovací hodiny. Pro žáky přihlášené do ŠD je návazně zabezpečena péče vychovateli ŠD v běžném režimu.

V pátek 2. 9. mají žáci prvních tříd 2 vyučovací hodiny, po nich odcházejí domů, nebo do školní družiny; žáci  2. – 9. tříd stráví první dvě vyučovací hodiny v kmenových třídách se svými TU, dál již podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.
Přípravná třída bude mít program na celé dopoledne, končí po 4. vyučovací hodině – děti přecházejí do školní družiny, nebo odcházejí domů.

Organizace školního roku 2022/23

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Prahu 1 13. 3. – 19. 3. 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Více informací zde.