Autor: zscuriecz (Strana 1 z 5)

Příběhy našich sousedů 

V letošním školním roce jsme se znovu zapojili pro projektu Paměti národa – Příběhy našich sousedů. Tým žáků z osmého ročníku si samostatně vybral pamětníka a zpracoval reportáž o jeho životě. 

Žáci měli opravdu skvělý výběr, setkali se s žurnalistou a spisovatelem Josefem Klímou. Z velmi příjemného setkání vznikla unikátní reportáž o životě v komunistickém režimu a dnes. Tu si teď můžete přehrát i vy. 

Odkaz na výstupy z celé Prahy jedna naleznete zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2023-2024/

Slavnostní prezentace proběhne za účasti samotných pamětníků, autorů a odborné komise dne 22. března 2024 od 17 hodin ve Středisku volného času Jednička. 

Škola nanečisto

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do čtvrtka. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků.

Děti se v kurzu hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítanému textu a fonematický sluch – obecné dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku ZŠ. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

Škola nanečisto začíná v lednu – konkrétně pondělí až čtvrtek 15.1. – 18.1.2024.

Cena kurzu: 1300 Kč

Časy:

  • Pondělí 14:00 – 15:00
  • Pondělí 15:30 – 16:30
  • Úterý 15:00 – 16:00
  • Středa 15:00 – 16:00
  • Čtvrtek 15:00 – 16:00

Pokud máte zájem, vyberte si jeden z termínů a napište na níže uvedený email. Do emailu prosím uveďte i jméno dítěte.

Kontakt: Barbora Novotná, tel: 725 291 229, e-mail: barbora.novotna@zscurie.cz

« Starší příspěvky