Autor: zscuriecz (Strana 1 z 4)

Halloween na Curie

V úterý 31.10. proběhl na naší škole Halloweenský den. Děti se v rámci poznávání kultury anglicky mluvících zemí nejen dozvěděly, odkud tento strašidelný svátek pochází, ale také ho prožily na vlastní kůži. Školu zaplnily masky a kostýmy a chodbami se ozývalo “Trick or Treat”. Masky si děti zhodnotily navzájem v hodinách angličtiny a výherci získali čestný diplom a sladkou odměnu.

Tím ale naše Halloweenské řádění zdaleka nekončilo. Děti prvního stupně se zapojily do soutěže o nejoriginálnější příšerku s krátkým popisem v angličtině. Z mnoha desítek skvělých výtvorů jsme nakonec vybraly čtrnáct nejzajímavějších příšer a ocenily jejich autory sladkou odměnou a dalšími tematickými cenami.

Druhostupňoví žáci se zapojili do výzvy “Fan(g)tastic poetry” ve které měli před sebou opravdový oříšek: napsat originální Halloweenskou báseň v angličtině. Děti se s úkolem popraly více než statečně a napsaly díla, za které by se nemusel stydět ani Edgar Allan Poe. Po pečlivém pročítání jsme ocenily 6 nejlepších básní z prvního a druhého stupně. 

Děkujeme všem žákům a kolegům za účast a za rok zase na Hallo-widěnou! 

Paní učitelky angličtiny Štastná, Netušilová a Srncová

Výherní básně

Zahraniční výjezdy 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že škola plánuje zorganizovat v době adventu 2023 a na jaře 2024 zahraniční zájezdy specifikovány níže. 

  • adventní zájezd do Německa, Norimberk, Rothenburg ob der Tauber, 3 denní – termín 13. – 15. 12. 2023, cena 5 500 Kč,
  • Severní Francie – Za krásami Normandiepoznávací zájezd 6 dní/3 noci, cena 10 800 Kč (včetně polopenze)  + vstupné + kapesné, termín 22. – 27. 4. 2024,
  • Anglie – Oxford a okolí, výukově-poznávací zájezd 7 dní/ 6 nocí/3 dny výuky v dopoledních hodinách), cena 14 400 Kč (včetně polopenze, ubytování v rodinách) + vstupné + kapesné, termín 15. – 21. 6. 2024.

Více informací naleznete na tomto odkazu.

Dopis pro rodiče od 1. místostarosty MČ Prahy 1

Vážení a milí rodiče,
obracíme se na Vás se záležitostí, která se týká chování žáků ve škole. Je důležité si uvědomit, že čas od času se může vyskytnout nežádoucí chování, včetně šikany, která může mít negativní dopad na naše žáky, a tedy Vaše děti.

Chceme s Vámi otevřeně diskutovat o této problematice a zdůraznit, že nepřehlížíme žádné projevy nevhodného chování a je naší povinností se tímto zabývat. Jako zřizovatel školy jsme si vědomi, že rodina je důležitým faktorem při výchově a vytváření důvěry. Proto bychom Vás chtěli povzbudit, abyste pozorovali chování svých dětí i doma a v případě potřeby se obrátili na učitele, vedení školy, případně na nás, s jakýmkoli podezřením na šikanu nebo jiné problémy. Učitelé jsou odborníci, kteří mají zkušenosti s řešením nežádoucího chování a jsou připraveni pomoci.

Věříme, že budování důvěry mezi námi všemi je klíčové pro efektivní řešení této problematiky. Chceme vytvořit příjemné prostředí ve škole, ve kterém se naši žáci budou cítit bezpečně a podporováni. To je klíčové pro jejich kvalitní vzdělávání a osobnostní rozvoj.

S cílem poskytnout Vám veškeré informace a nástroje ke zvládání této problematiky, plánujeme uspořádat řadu seminářů a workshopů s odborníky. Rádi bychom Vás proto pozvali k účasti na těchto aktivitách, a získali tak vzájemně užitečné znalosti a dovednosti, které Vám, ale i nám, pomohou v případě potřeby.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a spolupráci při řešení této důležité problematiky. Společně se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém se všechny děti budou cítit bezpečně a budou mít možnost kvalitního vzdělávání.

S úctou,
Mgr. David BODEČEK, MBA
1. místostarosta MČ Praha 1
Školství, kultura, sport, spolky, vnitřní chod úřadu

« Starší příspěvky