Měsíc: Březen 2024

Příběhy našich sousedů 

V letošním školním roce jsme se znovu zapojili pro projektu Paměti národa – Příběhy našich sousedů. Tým žáků z osmého ročníku si samostatně vybral pamětníka a zpracoval reportáž o jeho životě. 

Žáci měli opravdu skvělý výběr, setkali se s žurnalistou a spisovatelem Josefem Klímou. Z velmi příjemného setkání vznikla unikátní reportáž o životě v komunistickém režimu a dnes. Tu si teď můžete přehrát i vy. 

Odkaz na výstupy z celé Prahy jedna naleznete zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2023-2024/

Slavnostní prezentace proběhne za účasti samotných pamětníků, autorů a odborné komise dne 22. března 2024 od 17 hodin ve Středisku volného času Jednička. 

Oznámení o konání zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne 17. a 18. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 (po předchozí registraci již od 8:00).
Termín je určen pro běžný zápis žáků do 1. tříd, podávání žádostí o odklad PŠD i zařazení dítěte do přípravné třídy.
Elektronická registrace k zápisu – prostřednictvím platformy Zápisy Online bude spuštěna 18. 3. 2024, odkaz bude k dispozici na webových stánkách školy.