Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře:

  • obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 31. 11. 2023
  • obory čtyřletých, šestiletých a osmiletých gymnázií: odevzdání přihlášek PRAVDĚPODOBNĚ do 15. 2. 2024, předkládané řádné termíny: duben, náhradní termíny: květen

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Termíny odevzdání přihlášek třídním učitelům a další informace budou včas upřesněny a předány žákům i rodičům na třídních schůzkách.

Důležité dokazy: