Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře:
obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 30. 11. 2022,
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: odevzdání přihlášek do 1. 3. 2023, řádný termín 17. + 18. dubna 2023, náhradní termín 10. + 11. 5. 2023
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia: odevzdání přihlášek do 1. 3. 2023, řádný termín 13. + 14. dubna 2023, náhradní termín 10. + 11. 5. 2023

Termíny odevzdání přihlášek třídním učitelům a další informace budou včas upřesněny a předány žákům i rodičům na třídních schůzkách.

Důležité dokazy: