Mimořádné třídní schůzky či individuální konzultace svolávají třídní učitelé.

4. 9. 20239:30třídní schůzky pouze 1. třídy
6. 9. 202316:30jazykové skupiny, MNŽ
17:00třídní schůzky 1. stupeň
17:30třídní schůzky 2. stupeň
18:30třídní schůzky pro 9.tř. – info o SŠ
15. 11. 202317:00 – 19:00třídní schůzky, konzultace
tripartity celý listopad
24. 1. 202417:00 – 19:00konzultace pro zvané rodiče
10. 4. 202417:00 – 19:00třídní schůzky, konzultace
tripartity celý duben
19. 6. 202317:00 – 19:00třídní schůzky, konzultace