1. 9. 20229:30třídní schůzky pouze 1. třídy
7. 9. 202216:30jazykové skupiny, MNŽ + ukrajinské skupiny, společné informace
17:00třídní schůzky 1. stupeň
17:30třídní schůzky 2. stupeň
9. 11. 202216:30jazykové skupiny, MNŽ + ukrajinské skupiny
17:00třídní schůzky 1. stupeň celý listopad
17:30třídní schůzky 2. stupeň
tripartity, konzultace po celý listopad
25. 1. 202217:00 – 19:00konzultace po dohodě s rodiči
12. 4. 202316:30jazykové skupiny, MNŽ + ukrajinské skupiny
17:00třídní schůzky 1. stupeň celý duben
17:30třídní schůzky 2. stupeň
tripartity, konzultace po celý duben
21. 6. 202317:00 – 19:00konzultace po dohodě s rodiči

Mimořádné třídní schůzky či individuální konzultace svolávají třídní učitelé.