Měsíc: Srpen 2022

Nové webové stránky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Snažili jsme se stránky udělat přehlednější a intuitivnější. Máte nějaké rady, připomínky nebo návrhy na zlepšení? Napište nám na web@zscurie.cz. Děkujeme

Změna hesla pro přístup do Bakalářů

Vážení rodiče,
vzhledem k úpravám v systému Bakaláři jsme museli přistoupit k resetu všech přístupových hesel. Vaše původní hesla již nejsou funkční. Nová hesla (pro rodičovský přístup) Vám předají třídní učitelé. Žákovská hesla – pro přístup s jinými uživatelskými právy než mají zákonní zástupci, předají taktéž třídní učitelé žákům na začátku školního roku.

Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

pro 1. třídy v 8,30 hodin na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí ve svých třídách), kde slavnostně zahájí školní docházku. Do 9,30 hodin budou se svými třídními učiteli ve třídách, následně je přeberou vychovatelé ŠD a pro rodiče bude ve třídách společná schůzka s vyučujícími. Rodiče absolvují schůzku s vychovateli ŠD v 9,00.

Přípravná třída zahájí ve třídě ve stejném režimu jako 1. ročník.

pro žáky 2. – 9. ročníků v 8,00 hodin v kmenových třídách se svými TU. První školní den mají všichni žáci vyučovací hodiny. Pro žáky přihlášené do ŠD je návazně zabezpečena péče vychovateli ŠD v běžném režimu.

V pátek 2. 9. mají žáci prvních tříd 2 vyučovací hodiny, po nich odcházejí domů, nebo do školní družiny; žáci  2. – 9. tříd stráví první dvě vyučovací hodiny v kmenových třídách se svými TU, dál již podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.
Přípravná třída bude mít program na celé dopoledne, končí po 4. vyučovací hodině – děti přecházejí do školní družiny, nebo odcházejí domů.

Organizace školního roku 2022/23

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Prahu 1 13. 3. – 19. 3. 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Více informací zde.