Vážení rodiče,
vzhledem k úpravám v systému Bakaláři jsme museli přistoupit k resetu všech přístupových hesel. Vaše původní hesla již nejsou funkční. Nová hesla (pro rodičovský přístup) Vám předají třídní učitelé. Žákovská hesla – pro přístup s jinými uživatelskými právy než mají zákonní zástupci, předají taktéž třídní učitelé žákům na začátku školního roku.

Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy