Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

pro 1. třídy v 8,30 hodin na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí ve svých třídách), kde slavnostně zahájí školní docházku. Do 9,30 hodin budou se svými třídními učiteli ve třídách, následně je přeberou vychovatelé ŠD a pro rodiče bude ve třídách společná schůzka s vyučujícími. Rodiče absolvují schůzku s vychovateli ŠD v 9,00.

Přípravná třída zahájí ve třídě ve stejném režimu jako 1. ročník.

pro žáky 2. – 9. ročníků v 8,00 hodin v kmenových třídách se svými TU. První školní den mají všichni žáci vyučovací hodiny. Pro žáky přihlášené do ŠD je návazně zabezpečena péče vychovateli ŠD v běžném režimu.

V pátek 2. 9. mají žáci prvních tříd 2 vyučovací hodiny, po nich odcházejí domů, nebo do školní družiny; žáci  2. – 9. tříd stráví první dvě vyučovací hodiny v kmenových třídách se svými TU, dál již podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.
Přípravná třída bude mít program na celé dopoledne, končí po 4. vyučovací hodině – děti přecházejí do školní družiny, nebo odcházejí domů.