Zápis proběhne 17. a 18. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 (po předchozí registraci již od 8:00).
Termín je určen pro běžný zápis žáků do 1. tříd, podávání žádostí o odklad PŠD i zařazení dítěte do přípravné třídy.
Elektronická registrace k zápisu – prostřednictvím platformy Zápisy Online bude spuštěna 18. 3. 2024, odkaz bude k dispozici na webových stánkách školy.