Do pondělní stávky se podle informací k dnešnímu dni zapojí 18 učitelů (většinově z 2. stupně).

Na 1. stupni a ve školní družině proběhne výuka bez výrazného zasažení stávkou, ovlivněna může být především běžnou nemocností a programy dalšího vzdělávání, které pedagogové absolvují.

Žáci 2. stupně vzhledem k vyššímu počtu stávkujícíh pedagogů neabsolvují běžnou výuku, ale během dopoledne zhlédnou filmové představení Chlapec a volavka v kině OKO. Vstupné bude hrazeno z Nadačního fondu Curie. Dopolední program pro všechny žáky začíná standardně v 8:00 v budově školy. Vyučování bude ukončeno ve 12:35, po 5. vyučovací hodině.

Všem strávníkům školní jídelny, kteří měli k 22.11.2023 objednaný pondělní oběd, bude zajištěno náhradní stravování (s rezervou i pro další žáky) – škola objednala bagety (šunkové/sýrové), pro bezlepkovou dietu v bezlepkové variantě. Žáci budou obědvat v kmenových třídách po skončení dopoledního vyučování, či programu – 1. stupeň podle rozvrhu, 2. stupeň během 5. vyučovací hodiny. Zajištěn je i pitný režim – voda se šťávou. Na úhradě ceny náhradního oběda se bude podílet zřizovatel a Nadační fond Curie.