Měsíc: Duben 2024

Oslava Mezinárodního dne tance

Děti z 1. stupně si opět připravily tanec k Mezinárodnímu dni tance, který se slaví 29. dubna na památku narození tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea. Všem zúčastněným děkujeme!

Informace k zápisu 2024

Náhradní termín pro uchazeče omluvené z řádného termínu – 2. 5. 2024 mezi 14:00 a 16:00
V řádném termínu se k zápisu přihlásilo 112 uchazečů (včetně žadatelů o odklad PŠD a zařazení do přípravné třídy)
Z tohoto důvodu budou ve školním roce 2024/2025 otevřeny TŘI první třídy (s celkovou kapacitou 84 žáků) a JEDNA třída přípravná (s maximální kapacitou 15 dětí)
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zveřejněna nejpozději 3. 5. 2024 na webových stránkách školy a ve vitríně u vstupu do budovy.