V úterý 31.10. proběhl na naší škole Halloweenský den. Děti se v rámci poznávání kultury anglicky mluvících zemí nejen dozvěděly, odkud tento strašidelný svátek pochází, ale také ho prožily na vlastní kůži. Školu zaplnily masky a kostýmy a chodbami se ozývalo “Trick or Treat”. Masky si děti zhodnotily navzájem v hodinách angličtiny a výherci získali čestný diplom a sladkou odměnu.

Tím ale naše Halloweenské řádění zdaleka nekončilo. Děti prvního stupně se zapojily do soutěže o nejoriginálnější příšerku s krátkým popisem v angličtině. Z mnoha desítek skvělých výtvorů jsme nakonec vybraly čtrnáct nejzajímavějších příšer a ocenily jejich autory sladkou odměnou a dalšími tematickými cenami.

Druhostupňoví žáci se zapojili do výzvy “Fan(g)tastic poetry” ve které měli před sebou opravdový oříšek: napsat originální Halloweenskou báseň v angličtině. Děti se s úkolem popraly více než statečně a napsaly díla, za které by se nemusel stydět ani Edgar Allan Poe. Po pečlivém pročítání jsme ocenily 6 nejlepších básní z prvního a druhého stupně. 

Děkujeme všem žákům a kolegům za účast a za rok zase na Hallo-widěnou! 

Paní učitelky angličtiny Štastná, Netušilová a Srncová

Výherní básně