4. září 2023
2. – 9. ročník: 8:00 až 9:40
1. ročník: 8:30 – 9:40, slavnostní zahájení školní docházky na školním dvoře
přípravná třída: 8:30 – 9:40, slavnostní zahájení docházky do přípravné třídy v kmenové třídě
Provoz školní družiny zkrácen – od 9:40 do 16:00

5. – 8. září 2023
Výuka podle rozvrhu hodin
Výuka bez odpoledního vyučování (1. stupeň maximálně do 12:35, 2. stupeň max. do 14:00)
Neprobíhá výuka skupin mimořádně nadaných žáků na 1. stupni
Školní družina ve standardním provozu – denně do 18:00