8:00 – 9:40 možnost návštěvy ve výuce (rezervace návštěvy nutná v rezervačním systému níže)
10:00 – 13:30 možnost individuální konzultace s vedením školy (rezervace nutná v rezervačním systému níže)
16:30 informační schůzka pro rodiče (bez rezervace)
Prosíme o respektování maximálního počtu osob při návštěvě ve třídě. Zájemci bez rezervace nemohou být do výuky vpuštěni.