STŘEDA 25.1.2023
všechny třídy se učí podle pátečního rozvrhu

PÁTEK 27.1.2023
všechny třídy realizují akce mimo budovu školy (provoz budovy školy omezen kvůli konání prezidentských voleb)
– oběd ve školní jídelně je možný od 10:30 do 12:00
– řádná školní družina není v provozu (rodiče přebírají své děti po skončení mimoškolní akce po dohodě s třídními učiteli)
– ukončení provozu budovy školy pro žáky a zaměstnance – 12:30