elektronický hlasovací lístek je aktivní od 9.11.2022 do 10.11.2022
v doplňovací volbě je volen JEDEN zástupce rodičů pro stávající funkční období (tj. do 31.8.2023)

Elektronický volební lístek