Měsíc: Prosinec 2022

Vyšlo první číslo školních novin

Minulý týden jste do rukou mohli dostat 1. číslo nového čtvrtletníku Curier.

Curier jsou školní noviny, které budou přinášet pravidelné zprávy o akcích a událostech probíhajících ve škole. Redakce novin se skládá ze žáků z různých tříd napříč školou.

V prvním čísle se můžete těšit na reportáž z Mikuláše nebo rozhovor s paní ředitelkou.

Elektronickou verzi Curieru najdete zde.

Máte-li připomínky, nápady na zlepšení nebo náměty na nové články, můžete napsat do redakce na e-mail: curier.redakce@zscurie.cz

Vánoční prázdniny

od pátku 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023

Předvánoční program:
do 20.12.2022 výuka dle rozvrhu v plném rozsahu
21.12.2022 – s výjimkou 5.Z – filmové představení (Slovanský dům),
ŠD z provozních důvodů zkrácena pouze do 16:30
22.12.2022 – besídky a třídní mimoškolní akce,
1. stupeň do 11:40; 2. stupeň do 12:35,
provoz ŠD v plném rozsahu (do 18:00)

nástup do školy po vánočních prázdninách v úterý 3.1.2022

Škola nanečisto

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do čtvrtka. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků.

Děti se v kurzu hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítanému textu a fonematický sluch – obecné dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku ZŠ. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

V rámci kurzu bude do hodin docházet speciální pedagožka a školní psycholožka a budou sledovat zralost a připravenost dítěte k nástupu do 1. třídy. S nimi si zároveň budete moci domluvit i konzultaci.

Škola nanečisto začíná v lednu – konkrétně pondělí až čtvrtek 16.1. – 19.1.2023.
Cena kurzu: 1300 Kč

Časy a lektorky:

  • Pondělí 14h-15h (Novotná)
  • Pondělí 15h-16h (Kučerová)
  • Úterý 15h-16h (Koudelová)
  • Středa 15h-16h (Stoklasová)
  • Čtvrtek 15h-16h (Novotná)

Pokud máte zájem, vyberte si jeden z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.

Kontakt: Barbora Novotná, tel: 725 291 229, e-mail: barbora.novotna@zscurie.cz