Vážení rodiče,
v příloze zasílám informace školní jídelny o změně provozu – s platností k 1.12.2023. Školní jídelna je nucena reagovat na opakované nevhodné chování strávníků z řad našich žáků a posílit dohled nad strávníky v průběhu výdeje obědů a jejich konzumace. Zároveň velmi prosím o pečlivou úhradu obědů a jejich objednávání – strávníkům bez objednaného (případně odhlášeného) či nezaplaceného oběda nemůže být vydána ani polévka či dezert. Takový strávník bohužel nemá nárok na žádnou část oběda. Všichni naši žáci mají automaticky přihlášen oběd č.1, odhlášení je třeba aktivně provést.

T. Martínková