V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Základní škola nám. Curieových se sídlem náměstí Curieových 886/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje.