Vážení a milí rodiče,
obracíme se na Vás se záležitostí, která se týká chování žáků ve škole. Je důležité si uvědomit, že čas od času se může vyskytnout nežádoucí chování, včetně šikany, která může mít negativní dopad na naše žáky, a tedy Vaše děti.

Chceme s Vámi otevřeně diskutovat o této problematice a zdůraznit, že nepřehlížíme žádné projevy nevhodného chování a je naší povinností se tímto zabývat. Jako zřizovatel školy jsme si vědomi, že rodina je důležitým faktorem při výchově a vytváření důvěry. Proto bychom Vás chtěli povzbudit, abyste pozorovali chování svých dětí i doma a v případě potřeby se obrátili na učitele, vedení školy, případně na nás, s jakýmkoli podezřením na šikanu nebo jiné problémy. Učitelé jsou odborníci, kteří mají zkušenosti s řešením nežádoucího chování a jsou připraveni pomoci.

Věříme, že budování důvěry mezi námi všemi je klíčové pro efektivní řešení této problematiky. Chceme vytvořit příjemné prostředí ve škole, ve kterém se naši žáci budou cítit bezpečně a podporováni. To je klíčové pro jejich kvalitní vzdělávání a osobnostní rozvoj.

S cílem poskytnout Vám veškeré informace a nástroje ke zvládání této problematiky, plánujeme uspořádat řadu seminářů a workshopů s odborníky. Rádi bychom Vás proto pozvali k účasti na těchto aktivitách, a získali tak vzájemně užitečné znalosti a dovednosti, které Vám, ale i nám, pomohou v případě potřeby.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a spolupráci při řešení této důležité problematiky. Společně se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém se všechny děti budou cítit bezpečně a budou mít možnost kvalitního vzdělávání.

S úctou,
Mgr. David BODEČEK, MBA
1. místostarosta MČ Praha 1
Školství, kultura, sport, spolky, vnitřní chod úřadu