Autor: Tereza Martínková (Strana 2 z 2)

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024
proběhne v úterý 18. 4. 2023 a ve středu 19.4.2023
vždy od 14:00 do 18:00 (po předchozí rezervaci od 8:00 do 18:00)

V tyto termíny bude možné zároveň podávat žádosti o odklad povinné školní docházky o jeden rok a o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy.

Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, bude realizován zvláštní termín zápisu (v souladu s Lex Ukrajina 2)
v pondělí 19.6.2023.

Další informace sleduje na webových stránkách školy.

Rezervace termínu zápisu do 1. ročníku (podání žádosti o odklad PŠD, či zařazení dítěte do přípravné třídy) probíhá prostřednictvím aplikace Zápisy online. Aplikaci otevřete kliknutím na obrázek výše.
Aplikace je spuštěna od 15.3.2023 v 8:00
K zápisu je možné dostavit se i bez rezervace termínu (viz informace výše)

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – 1.3.2023

8:00 – 9:40 možnost návštěvy ve výuce (rezervace návštěvy nutná v rezervačním systému níže)
10:00 – 13:30 možnost individuální konzultace s vedením školy (rezervace nutná v rezervačním systému níže)
16:30 informační schůzka pro rodiče (bez rezervace)
Prosíme o respektování maximálního počtu osob při návštěvě ve třídě. Zájemci bez rezervace nemohou být do výuky vpuštěni.

Změna rozvrhu – středa 25.1.2023 a pátek 27.1.2023

STŘEDA 25.1.2023
všechny třídy se učí podle pátečního rozvrhu

PÁTEK 27.1.2023
všechny třídy realizují akce mimo budovu školy (provoz budovy školy omezen kvůli konání prezidentských voleb)
– oběd ve školní jídelně je možný od 10:30 do 12:00
– řádná školní družina není v provozu (rodiče přebírají své děti po skončení mimoškolní akce po dohodě s třídními učiteli)
– ukončení provozu budovy školy pro žáky a zaměstnance – 12:30

Vánoční prázdniny

od pátku 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023

Předvánoční program:
do 20.12.2022 výuka dle rozvrhu v plném rozsahu
21.12.2022 – s výjimkou 5.Z – filmové představení (Slovanský dům),
ŠD z provozních důvodů zkrácena pouze do 16:30
22.12.2022 – besídky a třídní mimoškolní akce,
1. stupeň do 11:40; 2. stupeň do 12:35,
provoz ŠD v plném rozsahu (do 18:00)

nástup do školy po vánočních prázdninách v úterý 3.1.2022

Novější příspěvky »