Měsíc: Květen 2023

Informace ke změně harmonogramu rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental

Změny se týkají termínu odstraňování materiálu s azbestovými vlákny, který se nachází v uzavřené instalační šachtě stavby v části objektu č. p. 44, jež je určena k zachování. Jeho odstranění bylo naplánováno na rok 2024 a měly mu předcházet práce na druhé části domu, která je určena k bourání a kvůli které došlo k uzavření školního hřiště. Cílem vždy bylo vše realizovat tak, aby záborem pozemku už nebylo narušeno zahájení školního roku 2023/24. Stavebník – společnost Metrostav – navíc přizval s investorem k plánování všech prací znalkyni jmenovanou soudem z oboru chemie a oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Ing. Zoju Guschlovou, Ph.D., jež je renomovanou odbornicí s desítkami let zkušeností.

Výsledkem tohoto řešení bude prostor definitivně vyčištěný od veškeré azbestové zátěže, kde budou moci bezpečně pokračovat stavební práce v souladu s finálním harmonogramem a bez rizika šíření poplašných zpráv, které by mohly vyvolávat znepokojení veřejnosti.

Postup bude v koordinaci se stavebníkem a za dozoru doktorky Guschlové, která je mimo jiné vedoucí mezinárodně akreditovaného inspekčního orgánu, realizovat specializovaná sanační firma Ekolsan. Sanace azbestu bude probíhat ve dnech 1. a 2. června 2023 v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu se sníženou tlakovou diferencí a za průběžného měření stavu ovzduší mimo toto vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo. Současně bude po celou dobu probíhat měření stavu ovzduší uvnitř ZŠ nám. Curieových. 

Z tohoto důvodu bude budova školy ve dnech 1. a 2. června 2023 uzavřena a jednotlivé třídy se budou účastnit mimoškolních programů. Jejich konkrétní podobu sdělí žákům i rodičům třídní učitelé.

Pro rodiče jsme ve spolupráci s investorem a stavebníkem připravili na pondělí 29. května 2023 od 19:00 webinář na téma likvidace azbestu, kterého se zúčastní Ing. Zoja Guschlová, Ph.D. a bude připravena odpovídat na všechny dotazy.

Informační schůzka pro budoucí prvňáčky a žáky přípravné třídy

Informační schůzka proběhne 31.5.2023 od 17:00.
Na této schůzce bude prostor pro Vaše dotazy, představí se budoucí paní učitelky a od nich se dozvíte, co Vás čeká v prvních školních dnech. Setkání bude určeno dětem i rodičům. Během informační schůzky s rodiči bude pro děti připraven program a krátké setkání s budoucími třídními učitelkami.

Informace Metrostavu, a.s. k činnostem, které budou probíhat na stavbě býv. hotelu InterContinental

Sledované období: 4. 5. 2023. — 18. 5. 2023

Prováděné činnosti ve sledovaném období:

  • Montáž ochranné vrstvy na plochu školního hřiště — podél objektu GPR
  • Odstraňování omítek v interiéru objektu
  • Demolice a odvoz skladby podlahy v 1. PP
  • Návoz a zahájení montáže podpůrné ocelové konstrukce v interiéru objektu
  • Demontáž plechové boudy včetně ocelové konstrukce na ploché střeše objektu

Dále budou probíhat jednání za účasti Dr. Zoji Guschlové na Hygienické stanici hl. města Prahy za účelem postupu odstranění materiálu s azbestovými vlákny.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu:
– do 1. ročníku
– do přípravné třídy ZŠ
– udělení odkladu povinné školní docházky

Individuální rozhodnutí o přijetí bude škola vydávat na výslovnou žádost zákonných zástupců zaslanou na e-mail zapis@zscurie.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí, Rozhodnutí o zařazení i nezařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí) budou zaslána zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce prostřednictvím datové schránky, či České pošty na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce.