Výsledky zápisu:
– do 1. ročníku
– do přípravné třídy ZŠ
– udělení odkladu povinné školní docházky

Individuální rozhodnutí o přijetí bude škola vydávat na výslovnou žádost zákonných zástupců zaslanou na e-mail zapis@zscurie.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí, Rozhodnutí o zařazení i nezařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí) budou zaslána zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce prostřednictvím datové schránky, či České pošty na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce.