Vážení rodiče,
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) schválil tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům. Některé jeho položky bude realizovat škola. V našem případě jde o úhradu poplatku za školní družinu.

Kromě toho je možné přes školu žádat o příspěvek z tzv. Fondu solidarity. Prostředky z tohoto fondu mají být využity zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou – tedy takových, které jsou školou organizovány a jsou prostřednictvím školy i financovány. Jde tedy o to, aby se některých akcí mohly účastnit i děti, jejichž rodiče by si nemohli dovolit uhradit celou částku (například lyžařský kurz – zde je možné peníze použít také na úhradu zálohy). Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, nebo i celé náklady.

V přílohách naleznete metodiku podávání žádosti včetně podmínek čerpání příspěvků a tiskopisy žádostí.

O prominutí úplaty za stravné je třeba žádat přímo ve školní jídelně.

S přáním klidných podzimních dnů
T. Martínková