Termín

22. – 27. 4. 2024

Cena

10 800 Kč

Program

1. DEN: ODJEZD Z ČR

Na zájezd vyjedeme od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: CHARTRES, VITRÉ

První zastávkou bude velkolepá raně gotická katedrála v Chartres opředená mnoha tajemstvími, která se proslavila modří svých vitráží (více než 150 barevných oken). V případě časové rezervy si krátce prohlédneme Vitré, středověké město s romantickými uličkami, hrázděnými domy a hradem jako z pohádky. Večer odjedeme na ubytování.

3. DEN: MONT-SAINT-MICHEL, OMAHA BEACH, BAYEUX

Po snídani odjedeme ke světoznámému ostrůvku Mont-Saint-Michel – středověkému poutnímu místu, které dosáhlo největšího vlivu ve 12. a 13. století. Prohlédneme si mimo jiné klášter La Merveille a románsko-gotický kostel. Poté navštívíme místo vylodění amerických jednotek – Omaha Beach. Dnes zde připomíná vylodění několik památníků a muzeí a také americký hřbitov Cimetiére Américain. Na závěr dne přejedeme do města Bayeux, střediska kraje Calvados. Zde nás čeká procházka městem a návštěva „Tapisserie de Bayeux“, 70 m dlouhého vyšívaného nástěnného koberce, který zobrazuje dobytí Anglie a život v 11. století. Večer odjedeme na ubytování.

4. DEN: CAEN, HONFLEUR, COTE D´ALBATRE, ETRETAT

Po snídani bude naší první zastávkou město Caen, které se již v 11. století stalo sídelním městem Viléma Dobyvatele, jenž zde se svou manželkou Matyldou vybudoval dvě rozsáhlá opatství a hrad. Pokračovat budeme podél pobřeží k mostu Pegasus Bridge, u kterého byl osvobozen první dům na francouzském území. Atmosféru rybářského městečka přijedeme nasát do malebného Honfleur, kam dříve jezdili slavní malíři (Renoire, Boudin, Cézanne). Po mostě Le Pont de Normandie, který se řadí po architektonické i technické stránce mezi nejlepší evropské mosty, překonáme řeku Seinu a pojedeme dále na sever. Přijedeme k alabastrovému pobřeží Cote d´Albatre, které dostalo jméno podle křídových útesů a mléčně zakalených vod, tak typických pro normanské pobřeží. Zastavíme se v přímořském letovisku Etretat a projdeme se podél mořských útesů strmě spadajících do moře. Večer odjedeme na ubytování.

5. DEN: ROUEN, PAŘÍŽ

Po snídani nás čeká krátká prohlídka města Rouen s gotickou katedrálou Notre Dame, orlojem, půvabnými uličkami s hrázděnými domy starého města a náměstím, kde byla upálena Jana z Arku. Pak přejedeme do Paříže, hlavního města Francie, kde strávíme zbytek dne. Vystoupíme na vyhlídce Esplanade du Trocadéro s velkolepým výhledem na Eiffelovu věž a projdeme se zahradami Jardins du Trocadéro. Budeme mít volný čas u Tour Eiffel s možností výstupu/výjezdu na věž. Po její návštěvě přejdeme k mostu Pont de l´Alma a projedeme se lodí po řece Seině. Pak budeme pokračovat procházkou přes Náměstí svornosti – Place de la Concorde až k věhlasnému muzeu Musée du Louvre. Poté přejdeme na ostrov Île de la Cité, kde uvidíme exteriéry slavné katedrály Notre Dame de Paris. Na závěr dne se projdeme Latinskou čtvrtí kolem významných historických staveb (Panthéon, Sorbonne). Ve večerních hodinách dojedeme metrem k autobusu a odjedeme zpět do České republiky.

6. DEN: NÁVRAT DO ČR

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:

  • doprava zájezdovým autobusem – klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
  • 3x ubytování se snídaní v hotelu typu Premiere Classe po třech osobách na pokoji s vlastním soc. zařízením
  • 3x večeře
  • služby průvodce po celou dobu zájezdu
  • mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka
  • komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:

  • vstupy do navštívených objektů a jízdy lodí: 30-40 EUR pro studenty do 18 let