Třídy 1. stupně ZŠ Curie si pro vás připravily taneční video k Mezinárodnímu dni tance.

Na projektu se podílely třídy:

Přípravná třída
1. M, 1. Z
2. M, 2. Z, 2. Ž
3. M, 3. Z
4. M, 4. Z
5. M