logotyp
Login
 • image 301
 • image 299
 • image 298
 • image 292

Školní družina

Výsledek obrázku pro hodinyVážení rodiče,
prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Jedná se o porušování řádu školní družiny, po opakovaném pozdním příchodu může být Vaše dítě vyloučeno ze školní družiny. 
Děkujeme za spolupráci vychovatelé a vychovatelky ŠD.
Bc. Alena Ondráčková
vedoucí vychovatelka


D R U Ž I N A

 • Důležitý výchovný partner rodiny a školy.
 • Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifická nadání dětí.
 • Zajišťuje zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci dětí.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.
 • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

RANNÍ ŠD:   6:30 – 8:00
ODPOLEDNÍ ŠD:11:40 – 16:00
VEČERNÍ ŠD:  16:00 – 18:00 (pondělí – pátek)


Prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Při opakovaném vyzvedávání dítěte ze školní družiny po ukončení provozu (tj. pondělí – pátek 18:00) je zákonný zástupce povinen podepsat se do sešitu pozdních příchodů. V případě 3 takových zpoždění bude dítě po dohodě s ředitelkou školy ze školní družiny vyloučeno.

 • Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí v knihovně. Odpolední družinu zajišťují jednotlivá oddělení ve svých třídách.

 • Každý žák, který je řádně zapsaný do školní družiny, může navštěvovat i ranní školní družinu, musí však přijít nejpozději v 7:30. Poté již nejsou žáci do ranní družiny přijímáni.

 

 V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 300 Kč za kalendářní měsíc se splatností:

         1. platba 1100,- Kč (září – prosinec) uhradit do 20. 9. 2020
hradí pouze žáci přípravné třídy a 1. ročníku, případně ti, kteří nenavštěvovali ŠD v 2. pololetí šk. roku 2019/2020

         2. platba 1900,- Kč (leden – červen) uhradit do 17. 1. 2021

číslo účtu: 1939313389, kód banky 0800

Prosíme do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení a třídu dítěte

 

Pokud nebude příslušná částka včas uhrazena, nebude moci být dítě přijato do školní družiny.

 

 1. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než ta, která je uvedena na zápisním lístku, žádáme zákonné zástupceo písemné doložení této změny a to i v případě, že by dítě začalo odcházet ze ŠD samo bez doprovodu rodičů.

 

 1. Rodiče a další návštěvníci do pater budovy ani do učeben v době školní družiny nevstupují.

 

Kroužky nabízené pro tento rok naleznete během měsíce září vyvěšeny na webu školy a na prosklených dveřích ve vestibulu školy.

 

 

S pozdravem vychovatelé a vychovatelky ŠD

            

Kontakty


723 972 288 – školní družina

vedoucí vychovatelka: Bc. Alena Ondráčková


Přípravná

třída

Alžběta Procháčková

alzbeta.prochackova@zscurie.cz

I.M

Kristýna Filípková

kristyna.filipkova@zscurie.cz

I.Z

Michal Paleček

michal.palecek@zscurie.cz

II.M

Ivana Hantonová

ivana.hantonova@zscurie.cz

II.Z

Veronika Švábeníková

veronika.svabenikova@zscurie.cz

III.M

Gabriela Tůmová

gabriela.tumova@zscurie.cz

III.Z

Zuzana Pokorná

zuzana.pokorna@zscurie.cz

III.Ž

Ivana Komárková

ivana.komarkova@zscurie.cz

IV.M

Tereza Věříšová

tereza.verisova@zscurie.cz

IV.Ž

Klára Mašátová

klara.masatova@zscurie.cz

IV.Z

Ivo Vrba

ivo.vrba@zscurie.cz

V. třídy

Alena Ondráčková

alena.ondrackova@zscurie.cz

Kde nás najdete

V orientaci kde jsou vaše děti, vám napomáhá tabulka na prosklených vchodových dveřích. Na této tabulce jednoduše zjistíte, zda je vaše dítě ve třídě, na školním dvoře nebo na hřišti na Františku. Každý vychovatel pomocí smajlíka Usmívající se dává rodičům vědět, kde si mohou své dítě vyzvednout.

 

Pokud je dítě ve třídě jednoduše se s vychovatelem spojíte pomocí zvonku (komunikátoru) ve vestibulu. Zvonky jsou označeny třídami. Vychovatel vás vidí a komunikuje s vámi a dítě vám pošle ze třídy do vestibulu školy. 

Akce školní družiny

Program dětí záleží na jednotlivých vychovatelích. K dispozici máme většinu prostor školy, jako je školní dvůr, tělocvična, jednotlivé třídy školní družiny, počítačová učebna, gymnastický sál. Mimo ...
Více informací

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy