Sledované období: 4. 5. 2023. — 18. 5. 2023

Prováděné činnosti ve sledovaném období:

  • Montáž ochranné vrstvy na plochu školního hřiště — podél objektu GPR
  • Odstraňování omítek v interiéru objektu
  • Demolice a odvoz skladby podlahy v 1. PP
  • Návoz a zahájení montáže podpůrné ocelové konstrukce v interiéru objektu
  • Demontáž plechové boudy včetně ocelové konstrukce na ploché střeše objektu

Dále budou probíhat jednání za účasti Dr. Zoji Guschlové na Hygienické stanici hl. města Prahy za účelem postupu odstranění materiálu s azbestovými vlákny.