Měsíc: Březen 2023

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024
proběhne v úterý 18. 4. 2023 a ve středu 19.4.2023
vždy od 14:00 do 18:00 (po předchozí rezervaci od 8:00 do 18:00)

V tyto termíny bude možné zároveň podávat žádosti o odklad povinné školní docházky o jeden rok a o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy.

Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, bude realizován zvláštní termín zápisu (v souladu s Lex Ukrajina 2)
v pondělí 19.6.2023.

Další informace sleduje na webových stránkách školy.

Rezervace termínu zápisu do 1. ročníku (podání žádosti o odklad PŠD, či zařazení dítěte do přípravné třídy) probíhá prostřednictvím aplikace Zápisy online. Aplikaci otevřete kliknutím na obrázek výše.
Aplikace je spuštěna od 15.3.2023 v 8:00
K zápisu je možné dostavit se i bez rezervace termínu (viz informace výše)