Základní škola nám. Curieových

Krátké seznámení se školou

Vítá vás

Základní škola nám. Curieových
Hlavní cíle
 

Bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti
Maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žáků
Otevřenost
Směřujeme

 • k tomu, aby děti chodily do školy rády…
 • dáváme prostor diskusi, žákovské a rodičovské fórum…
 • účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží…
 • realizujeme projekty…
 • modernizujeme pojetí výuky…
 • učíme se navzájem…
 • diferencujeme…
 • vzděláváme se…
 • publikujeme…
 • ověřujeme v praxi, doma i v cizině…
Hodnotíme

 • průběžně, čtvrtletně, pololetně
 • chování, postoje, spolupráci, pomoc, vědomosti
 • chválíme, známkujeme, hodnotíme slovně
 • individuálně s rodiči případně konzultujeme
 • podle individuálních vzdělávacích plánů

Spolupracujeme                                                                         

 s rodiči

se zřizovatelem MČ Praha 1

se školskými poradenskými pracovišti

s Pedagogickou fakultou UK Praha

s Městskou knihovnou

s Národní galerií

s významnými osobnostmi a odborníky

se zajímavými pracovišti a dalšími školami


Co Vás může zajímat

ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchovacizí jazyky –  angličtina od 1. tř. ve 3 úrovních pokročilosti, jedinečné rozřazovací testy i pro děti bez znalosti čtení a psaní

segregovaná výuka žáků s mimořádným nadáním ve vybraných předmětech

asistenti pedagoga pomáhají při péči o integrované žáky

etická výchova je realizována kvalifikovanými lektory

široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...

školní družina i jídelna v budově 


 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu zpracovaného dle RVP ZV:

 1. ŠANce, od 1.9.2007
  1. Bohatá nabídka zájmové činnosti. Od první třídy možnost navštěvovat kroužek Angličtina hravě, pro žáky druhého stupně kroužek anglické konverzace a klub přátel ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka od čtvrtého ročníku.
  2. Výuka cizích jazyků. Angličtina od prvního ročníku. Od šestého ročníku druhý cizí jazyk - němčina, španělština, francouzština.
  3. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy