Login

Základní škola nám. Curieových

Krátké seznámení se školou

Vítá vás

Základní škola nám. Curieových
Hlavní cíle
 

Bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti
Maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žáků
Otevřenost
Směřujeme

 • k tomu, aby děti chodily do školy rády…
 • dáváme prostor diskusi, žákovské a rodičovské fórum…
 • účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží…
 • realizujeme projekty…
 • modernizujeme pojetí výuky…
 • učíme se navzájem…
 • diferencujeme…
 • vzděláváme se…
 • publikujeme…
 • ověřujeme v praxi, doma i v cizině…
Hodnotíme

 • průběžně, čtvrtletně, pololetně
 • chování, postoje, spolupráci, pomoc, vědomosti
 • chválíme, známkujeme, hodnotíme slovně
 • individuálně s rodiči případně konzultujeme
 • podle individuálních vzdělávacích plánů

Spolupracujeme                                                                         

 s rodiči

se zřizovatelem MČ Praha 1

se školskými poradenskými pracovišti

s Pedagogickou fakultou UK Praha

s Městskou knihovnou

s Národní galerií

s významnými osobnostmi a odborníky

se zajímavými pracovišti a dalšími školami


Co Vás může zajímat

ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchovacizí jazyky –  angličtina od 1. tř. ve 3 úrovních pokročilosti, jedinečné rozřazovací testy i pro děti bez znalosti čtení a psaní

segregovaná výuka žáků s mimořádným nadáním ve vybraných předmětech

asistenti pedagoga pomáhají při péči o integrované žáky

etická výchova je realizována kvalifikovanými lektory

široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...

školní družina i jídelna v budově 


 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu zpracovaného dle RVP ZV:

 1. ŠANce, od 1.9.2007
  1. Bohatá nabídka zájmové činnosti. Od první třídy možnost navštěvovat kroužek Angličtina hravě, pro žáky druhého stupně kroužek anglické konverzace a klub přátel ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka od čtvrtého ročníku.
  2. Výuka cizích jazyků. Angličtina od prvního ročníku. Od šestého ročníku druhý cizí jazyk - němčina, španělština, francouzština.
  3. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy