Login

Třídy

I. STUPEŇ

Přípravná třída
Mgr. Jana Andrle
ŠD Alžběta Procháčková

I.M
Mgr. Pavlína Stoklasová
ŠD Kristýna Filípková

I.Z
Mgr. Lenka Kazdová
ŠD MgA. Veronika Švábeníková

II.M

Mgr. Radka Pištorová
ŠD Gabriela Tůmová
   AP Barbora Novotná


II.Z
Mgr. Dita Malijevská
ŠD Zuzana Pokorná

II.Ž
Mgr. Dagmar Málková
ŠD Ivana Komárková
   AP Bc. Tereza Věříšová


III.M
Mgr. Veronika Matějová
ŠD Bc. Terza Věříšová

III.Z
Mgr. Renata Fischerová
ŠD Michal Paleček

III.Ž
Mgr. Andrea Fenclová
ŠD Klára Mašátová
   AP Ondřej Koubek


IV.M
Mgr. Lucie Petrová
ŠD Bc. Tereza Rýglová

IV.Z
Mgr. Petra Čížková
ŠD Bc. Alena Ondráčková

IV.Ž
Mgr. Kateřina Kubrová
ŠD Ivana Hantonová
   AP Přemysl Němec


V.M
Mgr. Robert Vondráček
ŠD Bc. Ivo Vrba
   AP Kateřina Tylšová


V.Z
Barbora Boučková
   AP Martina Těšínská


V.Ž
Mgr. Šárka Martínková
   AP Bc. Tereza Věříšová/Augustýna Micková

II. STUPEŇ

VI.A

Mgr. Taťána Vítková
   AP Bc. Jana Luksová


VI.B
Mgr. Jana Fuková
   AP Kristýna Filípková

VI.C
Mgr. Klára Vnuková
   AP Nikola Andělová


VII.A
Mgr. Pavel Rýgl

VII.B
Mgr. Markéta Prošvicová
   AP Eva Němcová

VIII.A
Mgr. Lukáš Rampich, DiS.

VIII.B

Bc. Barbora Jiráková

IX.A
Mgr. Jaroslava Novotná
   AP Lenka Kutová

IX.B
Mgr. Karel Řezba

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy