Třídní schůzky

Akce školy

Volno ředitelky školy pro žáky školy:
29.9. a 30.9.2016
24. a 25.10.2016  
18.11.2016.       

Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční ve čtvrtek 24.11.2016 a ve čtvrtek 18.5.2017 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.

Termíny třídních schůzek:

5.9.2016           9:30      třídní schůzky 1. třídy

7.9.2016          
16:30   jazykové skupiny, MNŽ

17.00   třídní schůzky 1. stupeň

17.30   třídní schůzky 2. stupeň

9.11.2016        
16:30   jazykové skupiny, MNŽ

17.00   třídní schůzky 1. stupeň

17.30   třídní schůzky 2. stupeň

25.1.2017        
17.00 – 19.00 konzultace po dohodě s rodiči           

12.4.2017        
16:30   jazykové skupiny, MNŽ

17.00   třídní schůzky 1. stupeň

17.30   třídní schůzky 2. stupeň

21.6.2017        
17.00 – 19.00 konzultace po dohodě s rodiči

Mimořádné třídní schůzky či individuální konzultace svolávají třídní učitelé.

Uzavírání klasifikace pro 1. pololetí školního roku 2016/2017 připadá na 20.1.2017 a pro 2. pololetí na 16.6.2017.

 Třídní schůzky 7. září 2016

Informace k rodičům:

Nadační fond Curie

V roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů.

Proto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 400,- Kč, č.ú. 2106382616/2700

Půdní vestavba

1)      Stavební práce byly v průběhu prázdnin úspěšně dovedeny do etapy výstavby původně naplánované dle harmonogramu prací. Demoliční práce a a některé stavební práce jsou dokončeny.

2)      Výuka v plném rozsahu začala 5.9.2016

3)      Provoz stavby probíhá zcela mimo vnitřní prostory školy – propojování stávajících prostor a 5NP bude probíhat ve dnech mimo běžnou výuku (víkendy, volno ŘŠ, podzimní prázdniny – bližší info na webu školy

Rekonstrukce křižovatky Dušní x U Milosrdných

 • již v roce 2012 měl být realizován projekt "Bezpečné cesty do školy"
 • bylo zjištěno, že pod zvažovanou stavbou se nacházejí nefunkční uliční vpusti (ověřeno kamerovou zkouškou).
 • s ohledem na hloubku uložení vpustí (6,5 metrů) vznikla nutnost řešit stavbu hornickým způsobem, tedy ne zcela běžnou stavební činností
 • Pražské vodovody potažmo TSK odmítly řešit i poskytnou finanční spoluúčast s argumentem, že problém je vyvolán naší investicí (která ještě ani nezačala).
 • MČ Praha 1 uvolnila finanční prostředky na rekonstrukci uličních vpustí a vysoutěžila dodavatele tak, aby bylo realizováno v létě 2016
 • v místě výkopu o hloubce 6,5m metru byl až do konce července umístěn zábor a stavební výtah stavby díla "ZŠ Náměstí Curieových - úprava stavebních prostor“
 • samotné spojené stavební akce opravy uličních vpustí a bezpečná cesta do škol tak mohly být logicky zahájeny až následně
 • úsek 1 - chodník před školou po vchod do budovy - původní termín 4.9. - již hotovo. Doplněn vysoký plot po celé délce stavby. Přístup do školy tak bude do 11.9.  zajištěn ve směru od Bílkovy
 • úsek 2 - rozšířená část chodníku, schodiště, předlažba chodníku nad schodištěm - termín 11.9. Domluveno zřízení koridoru od hotelu President tak, aby byla škola přístupná i z tohoto směru (tedy druhý přístup pro auto rodiče). Výstavba vpustí včetně přípojky od 4.9.
 • úsek 3 - práce na úrovní hotelu President (vjezd) oprava chodníků a osazení uliční vpusti. Termínově okamžitě po etapě 2 či po dohodě s hotelem v zájmu napojení jejich projektu (výšky povrchů atd.)
 • úsek 4 - rozšíření zbylého chodníku, předlažba, osazení nájezdových obrubníků, zádlažba zvýšené křižovatky, obnova asfaltových povrchů, dopravní značení. Předpokládaný termín dokončení - 8.10.2016

Projekt Češtinou k inkluzi – podpořen z fondů EU, jsme partnerskou školou společnosti META

Anotace projektu:

V rámci projektu je navázána intenzivní spolupráce se společností META, neboť jsme škola s velkým počtem dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejímž cílem bude přímá podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s OMJ. Ta bude probíhat prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných seminářích, na vzdělávání bude navazovat metodická podpora, metodicko-supervizní setkání a sdílení dobré praxe. Bude pilotně ověřena jazyková podpora, na základě těchto zkušeností bude vytvořena metodika výuky ČDJ.
V průběhu měsíce září proběhne diagnostika úrovně znalostí českého jazyka u vytypovaných žáků – rodiče budou konkrétně informováni, 21.9.2016 zrealizujeme setkání rodičů vytypovaných do projektu, od 24.9. se rozběhnou klíčové aktivity. 

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy