Třídní schůzky

Akce školy

Volno ředitelky školy pro žáky školy:
29.9. a 30.9.2016
24. a 25.10.2016  
18.11.2016.       

Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční ve čtvrtek 24.11.2016 a ve čtvrtek 18.5.2017 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.

Termíny třídních schůzek:

5.9.2016           9:30      třídní schůzky 1. třídy

7.9.2016          
16:30   jazykové skupiny, MNŽ

17.00   třídní schůzky 1. stupeň

17.30   třídní schůzky 2. stupeň

9.11.2016        
16:30   jazykové skupiny, MNŽ

17.00   třídní schůzky 1. stupeň

17.30   třídní schůzky 2. stupeň

25.1.2017        
17.00 – 19.00 konzultace po dohodě s rodiči           

12.4.2017        
16:30   jazykové skupiny, MNŽ

17.00   třídní schůzky 1. stupeň

17.30   třídní schůzky 2. stupeň

21.6.2017        
17.00 – 19.00 konzultace po dohodě s rodiči

Mimořádné třídní schůzky či individuální konzultace svolávají třídní učitelé.

Uzavírání klasifikace pro 1. pololetí školního roku 2016/2017 připadá na 20.1.2017 a pro 2. pololetí na 16.6.2017.

 Třídní schůzky 7. září 2016

Informace k rodičům:

Nadační fond Curie

V roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů.

Proto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 400,- Kč, č.ú. 2106382616/2700

Půdní vestavba

1)      Stavební práce byly v průběhu prázdnin úspěšně dovedeny do etapy výstavby původně naplánované dle harmonogramu prací. Demoliční práce a a některé stavební práce jsou dokončeny.

2)      Výuka v plném rozsahu začala 5.9.2016

3)      Provoz stavby probíhá zcela mimo vnitřní prostory školy – propojování stávajících prostor a 5NP bude probíhat ve dnech mimo běžnou výuku (víkendy, volno ŘŠ, podzimní prázdniny – bližší info na webu školy

Rekonstrukce křižovatky Dušní x U Milosrdných

 • již v roce 2012 měl být realizován projekt "Bezpečné cesty do školy"
 • bylo zjištěno, že pod zvažovanou stavbou se nacházejí nefunkční uliční vpusti (ověřeno kamerovou zkouškou).
 • s ohledem na hloubku uložení vpustí (6,5 metrů) vznikla nutnost řešit stavbu hornickým způsobem, tedy ne zcela běžnou stavební činností
 • Pražské vodovody potažmo TSK odmítly řešit i poskytnou finanční spoluúčast s argumentem, že problém je vyvolán naší investicí (která ještě ani nezačala).
 • MČ Praha 1 uvolnila finanční prostředky na rekonstrukci uličních vpustí a vysoutěžila dodavatele tak, aby bylo realizováno v létě 2016
 • v místě výkopu o hloubce 6,5m metru byl až do konce července umístěn zábor a stavební výtah stavby díla "ZŠ Náměstí Curieových - úprava stavebních prostor“
 • samotné spojené stavební akce opravy uličních vpustí a bezpečná cesta do škol tak mohly být logicky zahájeny až následně
 • úsek 1 - chodník před školou po vchod do budovy - původní termín 4.9. - již hotovo. Doplněn vysoký plot po celé délce stavby. Přístup do školy tak bude do 11.9.  zajištěn ve směru od Bílkovy
 • úsek 2 - rozšířená část chodníku, schodiště, předlažba chodníku nad schodištěm - termín 11.9. Domluveno zřízení koridoru od hotelu President tak, aby byla škola přístupná i z tohoto směru (tedy druhý přístup pro auto rodiče). Výstavba vpustí včetně přípojky od 4.9.
 • úsek 3 - práce na úrovní hotelu President (vjezd) oprava chodníků a osazení uliční vpusti. Termínově okamžitě po etapě 2 či po dohodě s hotelem v zájmu napojení jejich projektu (výšky povrchů atd.)
 • úsek 4 - rozšíření zbylého chodníku, předlažba, osazení nájezdových obrubníků, zádlažba zvýšené křižovatky, obnova asfaltových povrchů, dopravní značení. Předpokládaný termín dokončení - 8.10.2016

Projekt Češtinou k inkluzi – podpořen z fondů EU, jsme partnerskou školou společnosti META

Anotace projektu:

V rámci projektu je navázána intenzivní spolupráce se společností META, neboť jsme škola s velkým počtem dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejímž cílem bude přímá podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s OMJ. Ta bude probíhat prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných seminářích, na vzdělávání bude navazovat metodická podpora, metodicko-supervizní setkání a sdílení dobré praxe. Bude pilotně ověřena jazyková podpora, na základě těchto zkušeností bude vytvořena metodika výuky ČDJ.
V průběhu měsíce září proběhne diagnostika úrovně znalostí českého jazyka u vytypovaných žáků – rodiče budou konkrétně informováni, 21.9.2016 zrealizujeme setkání rodičů vytypovaných do projektu, od 24.9. se rozběhnou klíčové aktivity. 

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy