Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

Složení školské rady
při Základní škole nám. Curieových
 
pro období 2014 - 2017

Předseda:
Zástupce rodičů
Ing. Petr Hejmapetr.hejma@gmail.com
 
Členové:
Zástupci rodičů
Michal Hanušhanus@plavby-vltava.cz;
Mgr. Veronika Peimer Bednářováveronika.bed@gmail.com
 
Zástupci zřizovatele
Mgr. Jarmila Zavadilovámspstros@volny.cz;
Martina Bauerováma.bauer@seznam.cz;
Bc. Bronislava Baboráková,brona.baborakova@seznam.cz
 
Zástupci pedagogických pracovníků
Mgr. Michal Suchýmichal.suchy@zscurie.cz;
Jiří Kuzdas jiri.kuzdas@zscurie.cz;
Mgr. Radka Pištorováradka.pistorova@zscurie.czŠkolská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní 
řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 
a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se 
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy