Login

Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

Fotka uživatele Zš Náměstí Curieových.
Přejeme všem dětem, jejich rodičům
i pracovníkům školy pohodové prázdniny...

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajůZákladní škola nám. Curieových  zpracovává osobní údaje  v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Více v příloze.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro (budoucí) 7., 8. a 9. ročník

Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14dní  podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou.

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 7 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 7 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

Rodiče byli informování o této nabídce na třídních schůzkách 18.4.2018 a žáci potvrdí svůj výběr do 25.4.2018, ve druhém kole do 30.4.2018. Přihlašování do povinně volitelných předmětů bude probíhat elektronicky – ve školním rezervačním systému – http://rezervace.zscurie.cz

Volná místa

Školní speciální pedagog

K doplnění pedagogického sboru přijmeme speciálního pedagoga - náplní práce je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace týmu asistentů pedagoga, spolupráce s ostatními pedagogy školy a administrativa spojená s péčí o žáky se SVP.

Učitel/-ka prvního stupně

K doplnění pedagogického sboru přijmeme pedagoga pro výuku na 1. stupni, s nástupem k 27.8.2018. Požadujeme kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. Zkušenosti s výukou matematiky dle konceptu prof. Hejného výhodou. Nabízíme příjemnou pracovní atmosféru, kvalitní zázemí, práci s dětmi širokého spektra. Dále nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení.

NOVINKY

Informace pro rodiče žáků pro školní rok 2017/2018

10. 6.2018 11. června 2018 - Den s budoucími třídními učiteli - pátý ročník
21. června 2018 -
uzavřena klasifikace za druhé pololetí
22. června 2018 - Sportovní den
pro žáky druhého stupně a pátých tříd
Poslední týden školy -
vyučování kráceno - podrobnosti u třídních učitelů
29. června 2018 - Vysvědčení -
první vyučovací hodinu 
                              Družina - do 15,00
 
    
29.5.2018 Reportáž ze sportovních her žáků ze základních škol Prahy 1Odkaz na článek
    
20. 4. 2018 City camp 2018 - anglický tábor 
    
05.09.2017 Zájmové kroužky pro školní rok 2017/2018Odkaz na článek
    
04.08.2017 Složení Školské rady pro období 1.9.2017 - 31.8.2020Odkaz na článek


Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Aktuality MČ Prahy 1

Parkování v Praze 1Parkování v Praze 1

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018

                                školní družina
telefon: 775 612 721školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy