Login

Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

 

◦    zákonní zástupci nejpozději do 19. 2. 2018 dodají vyplněné přihlášky ke kontrole třídním učitelům

◦    potvrzené přihlášky budou předány rodičům do 23.2.2018

◦    je třeba zjistit, zda škola požaduje potvrzení zdravotní způsobilosti (některá gymnázia nepožadují)

◦    přihlášku je třeba odevzdat na gymnázium nejpozději do 1.3.2018

◦    zápisové lístky budou rodičům předány na jarních třídních schůzkách – v dubnu 2018

◦    závazná kritéria pro PZ vydává ředitel příslušné střední školy nejpozději do 31.1.2018

◦    přijímací zkoušky proběhnou v termínech 13.4. a 17.4.2018 (jednotná PZ na víceletá G), 12.4. a 16.4.2018 (čtyřleté obory); náhradní termíny 10.5. a 11.5. 2018

◦    výsledky přijímacího řízení se zpravidla zveřejňují nejpozději do 3 dnů, ředitelé škol nemusí rozesílat rozhodnutí o přijetí

◦    schůzka rodičů žáků hlásících se na SŠ - předání zápisových lístků zákonným zástupcům - předběžně v termínu konání třídních schůzek ve 3. čtvrtletí

 

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy