Login

Přestavba

ZŠ náměstí Curieových se přiblížila ke hvězdám

Zhruba 900 m2 nových prostorů, sedm nových učeben, kabinety, toalety a další zázemí získala přestavbou rozsáhlé nevyužívané půdy ZŠ náměstí Curieových. Po velmi náročné rekonstrukci, trvající necelých osm měsíců, jejíž náklady dosáhly výše 59 milionů korun, tak mohou děti od nového pololetí využívat zcela nové patro.  

„Máme velkou radost, že posilujeme vzdělávání v jedné z nejlepších škol v Praze a že poskytujeme více prostoru pro stávající specializovanou výuku i budoucí nové žáky, zejména samozřejmě od nás z Prahy 1,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a dodal: „Děkuji paní ředitelce, všem zaměstnancům školy, investičnímu odboru radnice i dodavateli stavby za velké nasazení a odvedenou práci.“ 

Kromě nového nejvyššího patra má nyní budova školy také novou střešní krytinu. Střecha navíc získala novou robustní konstrukci a byla výrazně – zejména kvůli letním teplotám – zaizolována. „Třídy splňují vysoké nároky na nejmodernější výuku. V oknech jsou izolační trojskla, na stěnách akustické panely a třídy jsou osvětleny efektivními a úspornými LED svítidly,“ popsal vedoucí investičního odboru radnice Jakub Dvořák, který rovněž upozornil na náročnou koordinaci projektu, umocněnou rychlostí jeho realizace. „Ze dvou možných variant jsme zvolili tu intenzivnější, aby mohly nové prostory co nejdříve sloužit dětem. Ještě před půlrokem tak tady byla jenom půda a ještě před týdnem zde proto pracovalo sedmdesát lidí.“

Stavba byla podle starosty Oldřicha Lomeckého náročná i pro nezbytnost její koordinace s výukou a okolím stavby, kdy bylo například třeba řešit problémy s kanalizací. V době prázdnin se pak dodavatel stavby, společnost Podzimek & synové, musel popasovat s azbestem v původní krytině střechy. „U každé rekonstrukce narazíme na nějaké překvapení. V tomto případě to byla azbestová zátěž, která byla větší, než jsme čekali. Práce byly proto náročnější a nákladnější, ale výsledkem je zase to, že je školní prostředí nyní naprosto čisté,“ vysvětlil obchodní ředitel firmy Podzimek & synové Pavel Lindner. 

Podle radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Evy Špačkové je rozsáhlá a vydařená rekonstrukce ZŠ náměstí Curieových důležitým signálem pro rodiče, že školství a vzdělávání jsou prioritou Městské části Praha 1. „Tímto projektem naše snahy o zkvalitňování a modernizaci školství v Praze 1 rozhodně nekončí. Už teď máme připravený plán investic do roku 2020,“ uvedla Eva Špačková a vyzdvihla zkušenost ze spolupráce s rodiči před rekonstrukcí i během ní. „Průběžně jsme s rodiči komunikovali, aby měli podrobné informace. Ty byly navíc zveřejnovány na webu školy,“ doplnila radní Prahy 1.

Podle ředitelky ZŠ nám. Curieových Terezy Martínkové má nyní škola 629 žáků při kapacitě 630 žáků. Věnuje se jim 66 pedagogů. „Kmenových tříd máme třiadvacet a díky rekonstrukci stoupl počet učeben na třicet pět,“ řekla Tereza Martínková s tím, že v nových prostorách budou mimo jiných herna školní družiny, učebna pro jazykovou výuku a výuku češtiny pro děti, které mají jinou mateřštinu, či učebna pro školní program zaměřený na mimořádně nadané děti.

Jedinečná rekonstrukce ZŠ náměstí Curieových zdárně skončila a bohatá mozaika, tvořící vysokou kvalitu mateřských a základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 1, získala nová pomyslná barevná skla i výraznější kontury. „Vzdělanost budoucích generací je úkolem, který bereme velmi vážně, protože bereme velmi vážně budoucnost našeho národa,“ uzavřel starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Kompletní fotogalerii z této akce si můžete prohlížet, sdílet nebo stahovat kliknutím na tento obrázek nebo pohyblivý náhled fotogalerie nahoře.

Půdní vestavba 2016

 • informační setkání se zástupci zřizovatele (a zároveň investora) proběhne 13.4.2016 od 16:30 v učebně výtvarné výchovy ve 3. patře

 • aktuální průběh výběrového řízení na zhotovitele stavby
  • do řízení se přihlásili čtyři uchazeči, žádná nabídka nebyla bezchybná; lhůta pro doplnění nabídek byla stanovena na 1 týden,
  • plánovaný harmonogram prací nebyl tímto zdržením ovlivněn

 • harmonogram konce školního roku 2015/2016
  • pravidelná výuka do konce měsíce května
  • zahájení stavebních prací – plánováno 1.6.2016 (v případě změny termínu zahájení prací přizpůsobíme řádnou výuku konkrétnímu termínu)
  • program na období 1.6. – 17.6.2016 je plně v kompetenci třídních učitelů, komunikace o programu jednotlivých tříd je tedy možná s každým třídním učitelem
  • doprovod tříd na mimoškolním programu zajišťují třídní i netřídní učitelé a vychovatelé školní družiny
  • rozsah akcí jednotlivých tříd bude kopírovat minimálně časovou dotaci dle rozvrhu hodin – zahájení programu od 8:00, v případě mimopražských výjezdů v návaznosti na dopravní spojení; po dohodě s třídním učitele je možné posunout zahájení programu na 9:00
  • provoz školní družiny je omezen – denně do 17:00 (konkrétní místa předávání žáků rodičům budou včas oznámena
  • stravování žáků zajistí dle zájmu rodičů Školní jídelna Uhelný trh – provozovna Uhelný trh

 • ukončení školního roku v pátek 17.6.2016, tj. od pondělí 20.6.2016 začínají hlavní prázdniny
  • nabídka možných aktivit na konec června bude rodičům předána na třídních schůzkách 13.4.2016

 • zahájení školního roku 2016/2017
  • předpokládáme v běžném termínu
  • s částečným omezením provozu budovy (maximálně do listopadu 2016; výuka v náhradních prostorách – využití školní jídelny, suterénních prostor školy, provizorní rozvrh hodin)
  • ukončení stavebních prací do konce kalendářního roku 2016
  • kolaudace půdní vestavby do února 2017

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy