Nadační fond Curie

Vážení rodiče,

v roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících oblastech:
 podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.
 mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími
 vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky
 preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
 podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
 podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
 volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové, sportovní
apod.)

V loňském školním roce Nadační fond Curie sponzoroval pro žáky 1. stupně společné vánoční divadelní
představení, podpořil výuku Aj s rodilým mluvčím, studijní workshop žáků 8. tříd a další aktivity, včetně individuální finanční podpory sociálně slabých žáků k realizaci výjezdu na školu v přírodě či na zahraniční výjezd organizovaný školou.
Od výše nashromážděných finančních prostředků se odvíjí i další rozvojové aktivity školy.

Proto si Vás
dovolujeme oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 300,- Kč, č.ú. 2106382616/2700.

Výsledky hospodaření se svěřenými financemi jsou k nahlédnutí v kanceláři školy nebo u předsedy správní rady NF Ing. Petra Hejmy.

Děkujeme

Vaše vedení školy

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy