Etická výchova

Etická výchova - časový harmonogram

 4. hodina5. hodina6. hodina
PONDĚLÍ1. Žlutá
Pekařová, Janoušková
 3. Modrá
Vančurová, Kellerová
 1. Modrá
Stachová, Mašátová
 5. Žlutá
Janoušková, Martínková
    
ÚTERÝ 1. Zelená
Varsániyová, Kučerová
4. Modrá
Mašátová, Pištorová
  2. Žlutá
Kořenková, Janoušková
4. Zelená
Končelová, Janoušková
    
STŘEDA 

2. Modrá
Mašátová, Červinková

3. Žlutá
Vančurová, Kellerová
   4. Žlutá
Kučerová, Pekařová
    
ČTVRTEK  3. Zelená
Kučerová, Fenclová
   5. Zelená
Kellerová
   5. Modrá
Vančurová
    
PÁTEK 2. Zelená
Mašátová, Kučerová
 

Etická výchova

Etická výchova

Už řadu let probíhá na ZŠ Curieových předmět Etická výchova. Tento předmět do značné míry zaplňuje mezeru ve výchově a vzdělávání žáků, o které hovoří mnozí odborníci na pedagogiku, totiž, že základní školy splňují především cíle vzdělávací, ale výchova (mravní = etická) bývá prováděna pouze zcela nesystematicky. Můžeme říci, že naše škola má již s vedením tohoto společensky velice důležitého předmětu značné zkušenosti.

Koncept Etické výchovy je na ZŠ Curieových řešen tak, že žáci 1. ročníku mají jednu hodinu týdně v rámci svého vyučování a žáci 2. - 4. ročníku jednu hodinu týdně jako nepovinný (volitelný) předmět.

Čtyřikrát ročně probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se školní družinou, do kterého se mohou zapojit i všechny děti, které přes rok na Etickou výchovu nechodí.

Koncepce takovéhoto předmětu má samozřejmě smysl hlavně tehdy, když není vyučován „poznatkově“, ale zážitkově - s tím, že u žáků je oslovována a utvářena celá osobnost (tedy rozum, city i chování). Úspěch je podmíněn systematickým výcvikem žáků v sociálních dovednostech, v řešení modelových i reálných situací s etickým obsahem atd. K tomu neodmyslitelně patří diskuse ve skupinkách, nácviky či dramatizace tématu. Žáci se učí spolupracovat, úkoly plní ve skupině, ale i každý sám, učí se tím, jak se domluvit, jak vyvozovat závěry. V hodinách má dítě poznat samo sebe, vztahy ve třídě nebo jiné sociální skupině, pravidla vlastní bezpečnosti i nutnost ohledu k druhým lidem. Přirozeným produktem kvalitně realizované výchovy jsou úspěchy v oblasti primární prevence, ale i ve zlepšení studijních výkonů a výsledků žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. 

Mezi cíle Etické výchovy patří kupříkladu:

Sebepoznání - kdo jsem já, moje emoce – pozitivní i negativní, jaké jsou mé vlastnosti, co umím…

Já a ostatní lidé - rodina, kamarádi, spolužáci; spolupráce, souhra, kompromis, rozdíly;  tolerance, pochopení, řešení konfliktů, sebeovládání

Bezpečnost ve škole i mimo ní, chování na veřejnosti – na ulici, v MHD, v divadle, v cizině, v přírodě…

Komunikace s okolím – telefon, internet, komunikace s dospělými, s vrstevníky

a další…

Do přípravy hodin mohou zasahovat i třídní učitelé s reflexí aktuální situace ve třídě - na jaké otázky nebo problémy narazili se svými žáky. Je tedy možno prakticky reagovat na konkrétní atmosféru ve třídě.


Těšíme se na spolupráci s vašimi dětmi.

Projekty Etické výchovy v roce 2016 - zpráva


Projekty Etické výchovy proběhly v roce 2016 za podpory grantu MŠMT – Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Podrobná zpráva.

Bezpečně ve škole a před ní

10. – 11. září proběhl projekt Bezpečně ve škole a před ní. Žáci 2. a 4. třídy si pro prvňáky připravili 6 stanovišť – 6 míst, kde by mohlo na malé školáky číhat nebezpečí.

Na přechodu před školou si žáci zopakovali a vyzkoušeli bezpečnostní pravidla pro přecházení přes silnici. Na schodech si žáci předvedli, jak se zachovat v úzkém průchodu do školy, jak si dávat přednost a být opatrní. V jídelně jsme si povídali o tom, že pokud někomu vyrazíme z ruky tác a vylijeme na něj horkou polévku, je pozdě přemýšlet, co se stalo špatně…

U automatu na mléčné výrobky si žáci ukazovali, jak se zachovat, pokud by je někdo ze starších dětí obtěžoval a vynucoval si na nich peníze nebo produkty z automatu. Dále jsme se bavili o bezpečnosti na chodbě a u šatních skříněk a připomínali si, co všechno by se mohlo stát ve školním vnitrobloku.

Splnil se tak cíl projektu, aby si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti a názorně si ukázaly, jak se vyhnout rizikům. Vše probíhalo zábavnou formou a žáci si mohli situace předvést nebo přímo vyzkoušet, takže si pravidla bezpečnosti zažili lépe, než kdyby se o nich učili ve třídě. Děti z prvních tříd se zároveň mohly seznámit se svými staršími kamarády. 

Bezpečně ve škole

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy