Comenius Regio

O Projektu Comenius Regio – Otevíráme se světu

Projekt Comenius Regio, kterého se naše škola účastní, je projektem, který je založený na spolupráci pedagogů z různých zejména zahraničních škol. V tomto projektu si pedagogové předávají zkušenosti ohledně výuky, aktivit, ale i rozdílů ve školských systémech. 

Základní škola nám. Curioevých spolupracuje s Gymnáziem Jana Patočky a partnerskou  základní školou Mont Duplan ve francouzském Nîmes.

Na začátku projektu byly stanoveny aktivity, na kterých se školy budou podílet společně a do kterých budou zahrnuty i žáci. Cílem tohoto projektu je navázání spolupráce se školami, poznání jiné kultury a země, zlepšení komunikace ve francouzštině a v neposlední řadě i výměna a porovnání aktivit a didaktickýh přistupů s partnerskou školou. 

Uskutečněné aktivity v projektu Comenius Regio

Září 2013 – žáci 9. ročníku nastudovali a zahráli v rámci konání 120. výročí existence školy      oblíbenou pohádku Tři oříšky pro Popelku. V závěru pohádky zazpívali i stejnomennou písničku Ivety Bartošové. 

Říjen 2013 – žáci šestých ročníků vyrobili pexeso a nástěnný kalendář pro rok 2014. Nakreslili obrázky nejznámějších pražských památek a následně napsali jejich název česky a  přeložili do francouzštiny.  Pexesa i kalendáře byly věnovány partnerské škole v Nîmes.

Listopad 2013 – proběhla recitační soutěž v anglickém, francouzském, německém a španělském jazyce. Účastnili se žáci 2. stupně.

Prosinec 2013 – ve spolupráci s Gymnáziem Jana Patočky proběhlo vánoční setkání žáků šestých ročníků, kteří se učí francouzsky s kvartány z GJP. Gymnazisté seznámili šesťáky se slovní zásobou týkající se Vánoc ve Francii a zvyklostmi. Nakonec je také naučili zpívat francouzskou koledu Il est né, le divin Enfant. 

Představení Tři oříšky pro Popelku

Recitační soutěž a její vítězové

Vánoce ve Francii

Pexeso a kalendář

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy