Login

Archiv informací

Informace pro rodiče pro školní rok 2015/2016

Zápis do první třídy

Vážení rodiče,

děkujeme za zájem o naši školu. Řádný termín zápisu proběhl 18. a 19. ledna 2016. V pondělí 25. ledna proběhne náhradní termín zápisu pro přihlášené děti omluvené z důvodu nemoci.
Ve dnech 25. – 28. ledna běží lhůta pro nahlížení do správního spisu zápisu (viz informace u zápisu, možnost rezervace termínu náhledu do spisu na rezervace.zscurie.cz).

Výsledky zápisu budou na webových stránkách a na budově školy vyvěšeny 29. ledna 2016. Individuální rozhodnutí o přijetí budou vydávána na výslovnou žádost rodičů.

Rozhodnutí o nepřijetí budou k dispozici ve vrátnic školy k osobnímu převzetí od pondělí 1. února 2016. V případě nepřijetí bude možné od 29.1.2016 zažádat prostřednictvím emailu o zařazení na čekací listinu na případně uvolněná místa (odklady PŠD).
Uchazeči budou na čekací listinu zařazováni dle pořadí, v němž se přihlásí (zašlou e-mail na zapis@zscurie.cz).


 Kritéria přijetí: 

1. Bydliště ve spádové oblasti


2. Sourozenec ve škole

3. Přihláška a přijetí do skupiny žáků s mimořádným nadáním, do naplnění max. počtu 15 žáků ve skupině

4. Trvalé bydliště na území městské části Praha 1

5. Nepřijaté dítě do programu pro žáky s mimořádným nadáním, které splnilo požadavky vstupního testu a má jako druhou volbu uvedenou žádost o přijetí do běžné třídy

Další volná místa budou po naplnění kapacity dle výše uvedených kritérií obsazována losováním.

Mimoškolní programy tříd ČERVEN 2016


Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům školy za zajištění prostor pro výuku žáků i mimoškolních programů pro jednotlivé třídy. Ve spolupráci se zřizovatelem máme zajištěnu možnost celodopoledních návštěv ústřední pobočky Městské knihovny v Praze a dále jednáme o zápůjčkách či pronájmech dalších prostor.

NF Curie byl poskytnut příspěvek 120,- Kč na žáka (vzhledem k finančním zdrojům fondu, který je aktuálně tímto darem téměř úplně vyčerpán) a z prostředků školní družiny byla poskytnuta na podporu aktivit žáků mimořádná částka 7000,- Kč na oddělení ŠD. 

Plánovaná půdní vestavba

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Budova školy byla v pátek 10.6.2016 předána coby staveniště zhotoviteli stavbyspolečnosti Podzimek a synové, a již během dopoledne byly zahájeny přípravné práce pro zabezpečení staveniště. Vlastní stavebná práce budou zahájeny v pondělí 13.6. a předání části budovy pro užívání pro výuku se předpokládá 4.9.

Organizace prvního týdne ve školním roce 2016/2017

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne pro 2. až 9. ročník ve čtvrtek 1.9. od 9:00 do 9.45 v kostele sv. Šimona a Judy. 
Družinové děti se přesunou na hřiště Na Františku, kde si je rodiče mohou nejpozději do 14,00 vyzvednout.

Na 2.9. je naplánován sportovní den. Sraz účastníků je v 9.00 na hřišti.
2. až 4. třída - sportovní hřiště Na Františku. Rodiče si zde děti mohou vyzvednout od 12,00 do 14,00.
5. až 9. třída 
- sportovní hřiště Kotlářka.
Podrobné informace o srazu a průběhu dne zašlou třídní učitelé rodičům na mail.

1. a 2. září školní jídelna nevaří.
Podrobné informace získáte na webových stránkách jídelny.

1. a 2. 9. 2016 je vstup do budovy školy omezen pouze pro dospělé (vestibul Dušní - přístup ke kanceláři ŠJ) . Prosíme, buďte opatrní při vstupu do školy, stavební práce ve škole pokračují do 4.9. 2016

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy