Archiv informací

Informace pro rodiče pro školní rok 2015/2016

Zápis do první třídy

Vážení rodiče,

děkujeme za zájem o naši školu. Řádný termín zápisu proběhl 18. a 19. ledna 2016. V pondělí 25. ledna proběhne náhradní termín zápisu pro přihlášené děti omluvené z důvodu nemoci.
Ve dnech 25. – 28. ledna běží lhůta pro nahlížení do správního spisu zápisu (viz informace u zápisu, možnost rezervace termínu náhledu do spisu na rezervace.zscurie.cz).

Výsledky zápisu budou na webových stránkách a na budově školy vyvěšeny 29. ledna 2016. Individuální rozhodnutí o přijetí budou vydávána na výslovnou žádost rodičů.

Rozhodnutí o nepřijetí budou k dispozici ve vrátnic školy k osobnímu převzetí od pondělí 1. února 2016. V případě nepřijetí bude možné od 29.1.2016 zažádat prostřednictvím emailu o zařazení na čekací listinu na případně uvolněná místa (odklady PŠD).
Uchazeči budou na čekací listinu zařazováni dle pořadí, v němž se přihlásí (zašlou e-mail na zapis@zscurie.cz).


 Kritéria přijetí: 

1. Bydliště ve spádové oblasti


2. Sourozenec ve škole

3. Přihláška a přijetí do skupiny žáků s mimořádným nadáním, do naplnění max. počtu 15 žáků ve skupině

4. Trvalé bydliště na území městské části Praha 1

5. Nepřijaté dítě do programu pro žáky s mimořádným nadáním, které splnilo požadavky vstupního testu a má jako druhou volbu uvedenou žádost o přijetí do běžné třídy

Další volná místa budou po naplnění kapacity dle výše uvedených kritérií obsazována losováním.

Mimoškolní programy tříd ČERVEN 2016


Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům školy za zajištění prostor pro výuku žáků i mimoškolních programů pro jednotlivé třídy. Ve spolupráci se zřizovatelem máme zajištěnu možnost celodopoledních návštěv ústřední pobočky Městské knihovny v Praze a dále jednáme o zápůjčkách či pronájmech dalších prostor.

NF Curie byl poskytnut příspěvek 120,- Kč na žáka (vzhledem k finančním zdrojům fondu, který je aktuálně tímto darem téměř úplně vyčerpán) a z prostředků školní družiny byla poskytnuta na podporu aktivit žáků mimořádná částka 7000,- Kč na oddělení ŠD. 

Plánovaná půdní vestavba

DŮLEŽITÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ ŠKOLY

V průběhu letních a podzimních měsíců bude realizována přestavba budovy – zcela nově zhotovena půdní vestavba, která rozšíří prostory pro výuku i odpolední aktivity školní družiny. Vznikne tak sedm nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Tato investiční akce je tak velkého rozsahu, že zásadně ovlivní možnost přístupu do budovy školy.

Jakékoliv dotazy spojené se stavbou je možné směřovat přímo na paní radní – Mgr. Eva Špačková, Eva.Spackova@praha1.cz

Budova školy byla v pátek 10.6.2016 předána coby staveniště zhotoviteli stavbyspolečnosti Podzimek a synové, a již během dopoledne byly zahájeny přípravné práce pro zabezpečení staveniště. Vlastní stavebná práce budou zahájeny v pondělí 13.6. a předání části budovy pro užívání pro výuku se předpokládá 4.9.

Organizace prvního týdne ve školním roce 2016/2017

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne pro 2. až 9. ročník ve čtvrtek 1.9. od 9:00 do 9.45 v kostele sv. Šimona a Judy. 
Družinové děti se přesunou na hřiště Na Františku, kde si je rodiče mohou nejpozději do 14,00 vyzvednout.

Na 2.9. je naplánován sportovní den. Sraz účastníků je v 9.00 na hřišti.
2. až 4. třída - sportovní hřiště Na Františku. Rodiče si zde děti mohou vyzvednout od 12,00 do 14,00.
5. až 9. třída 
- sportovní hřiště Kotlářka.
Podrobné informace o srazu a průběhu dne zašlou třídní učitelé rodičům na mail.

1. a 2. září školní jídelna nevaří.
Podrobné informace získáte na webových stránkách jídelny.

1. a 2. 9. 2016 je vstup do budovy školy omezen pouze pro dospělé (vestibul Dušní - přístup ke kanceláři ŠJ) . Prosíme, buďte opatrní při vstupu do školy, stavební práce ve škole pokračují do 4.9. 2016

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy