Login

Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

 


Pohádka Učitelka a vodník

Pro odlehčení a odpočinek od učení se můžete podívat na pohádku od našeho žáka Usmívající se
Pohádka se jmenuje Učitelka a vodník.


Výtvarná soutěž "Jaro u nás doma"

Vážení rodiče, milí žáci,

abychom se doma jen nešprtali, vyhlašuje školní družina výtvarnou soutěž "Jaro u nás doma"!
Děti mohou společně s rodiči, nebo i samy vytvořit jarní ...
Více informací

Organizace výuky 2. stupně - od 23.3.2020

20.03. 2020

S platností od 23.3.2020 SJEDNOCUJEME PLATFORMY PRO ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE

přecházíme do prostředí Google Classroom
 • je nezbytně nutné, aby měl každý žák e-mail v prostředí Google (…@gmail.com) – jinak se není možné do prostředí přihlásit
 • e-mail …@gmail.com zašle každý žák během pondělí svému třídnímu učiteli/učitelce a obratem mu budou sděleny přihlašovací údaje pro vstup do jeho třídy
 • v průběhu týdne by se měly děti v prostředí zorientovat a doplnit si úkoly, které ještě nemají hotové, a zpracovat krátké úkoly nové
 • pro týden 23.3.2020 - 30.3.2020 proto naplánovali všichni pedagogové především dokončení úkolů z předchozích období a pouze drobné novinky
 • stále platí, že třídní učitelé budou na začátku pracovního týdne zasílat všem rodičům hromadný informační e-mail
 • všichni pedagogové jsou nadále k dispozici na svých školních e-mailech, případně dalších komunikačních kanálech (dle informací ke konzultacím)
Zápis do 1. tříd

řádný termín

            přijímání přihlášek od 1. dubna 2020  do 30. dubna 2020

roběhne bez přítomnosti dětí

Podání přihlášek k základnímu vzdělávání bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Doručení přihlášky do školy je možné:

 • datovou schránkou
  • IDDS: 8f5yrit
 • emailem, a to zprávou se zaručeným elektronickým podpisem
 • poštou na adresu školy
  • Základní škola nám. Curieových, nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1
 • osobně (v nejnutnějších případech)
  • do vrátnice školy, ve všední dny od 8:00 do 12:00

rezervace termínu zápisu zrušena


Pro školní rok 2020/2021 bude základní škola otevírat pro 1. ročník
třídy s běžným vzdělávacím programem a programem vzdělávání mimořádně nadaných žáků.


více k zápisu zde

Konzultační hodiny učitelů v období uzavření školy

Odkaz

Učivo pro 2. stupeň na týden 16.3.2020 - 22.3.2020

Učivo 2. stupeňUčivo 2. stupeň

Rezervační systém k zápisu do 1. tříd POZASTAVEN

20.03. 2020

Rezervace termínu zápisu není od 20.03.2020 nadále dostupná

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu 1.4.2020 - 30.4.2020
Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

 • datová schránka
 • email se zaručeným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně do školy (předpokládáme příjem přihlášek ve vrátnici školy v pracovní dny mezi 8:00 a 12:00)
Pořadí podaných přihlášek nerozhoduje, kritéria přijetí k základnímu vzdělávání i zařazení do přípravné třídy zůstávají v platnosti beze změn.

 

Od 11.3.2020 do odvolání jsou zrušeny pronájmy tělocvičen a učeben pro všechny nájemce

Možnost využití online podpory při domácí práci žáků

Vážení rodiče,
v odkazech níže Vám přinášíme několik odkazů na uvolněné učební materiály.

1. stupeňVčelka (čtení, angličtina, ...
Více informací

Informace ke koronaviru - ZRUŠENÍ VÝUKY od 11.3.2020

10.03. 2020

(10.03.2020; 16:00)
Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádné opatření ministra zdravotnictví ruším s platností od 11. 3. 2020 výuku do odvolání. Žákům je zakázána osobní přítomnost ve školách a školských zařízeních, včetně pobytů na školách v přírodě a lyžařském výcvikovém kurzu. Všechny školní i mimoškolní akce a výjezdy s termínem zahájení do 31. 3. 2020 ruším s okamžitou platností. Škola bude pro žáky uzavřena, ve škole nebudou probíhat žádné volnočasové aktivity, náhrada zrušených „kroužků“ bude zajištěna po dohodě s jejich realizátory.

Během zítřejšího dne Vás budou třídní učitelé informovat o konkrétním postupu, jakým budou žákům jednotliví pedagogové zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění.

Rodiče žáků mladších 10 let mají možnost požádat o ošetřovné. Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) , který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. V případě zájmu o vydání žádosti kontaktujte ředitelku školy – reditelka@zscurie.cz.

Informace starosty MČ Praha 1 ke koronaviru

Informace starosty MČ Praha 1 ke koronaviruInformace starosty MČ Praha 1 ke koronaviru

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

KDY?  8.1.2020 a 4.3.2020 první dvě vyučovací hodiny možnost objednání na zhlédnutí výuky do jednotlivých tříd na této stránce.4.3.2020 v 16,30 hodin beseda s vedením školy Co u nás najdete:Skupiny ...
Více informací

Vědecká konference 2020

Oborové i školní kolo v únoru 2020

Školní kolo Vědecké konference se z důvodu lyžařského výcviku 4. ročníků posouvá na úterý 3. března 2020!
 A) Bára Jiráková1. Zpátky v čase za ...
Více informací

PF 2020

PF 2020

Vánoční akademie 2019

Vánoční akademie 2019 Srdečně vás zveme na vánoční akademii Nadačního fondu Curie, která se koná 16. 12. 2019 od 12:00 do 14:00 v Anežském klášteře.

Program:
12:00 - 13:00 Cukrátka, 2. - 3. třídy
Více informací

Škola nanečisto 2020

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své ...
Více informací

Zimní tábor ŠvP Čestice pro děti z MČ Prahy 1

Zimní tábor ŠvP Čestice pro děti z MČ Prahy 1

Workshop robotiky

Workshop robotiky V pondělí 23. 9. 2019 v rámci workshopu Robotika měli naši žáci možnost vyzkoušet si zajímavé robotické pomůcky do výuky. Nadšení byli nejen žáci, ale i přítomní pedagogové, protože pomůcky ...
Více informací

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Ve čtvrtek 19.9.2019 se skupina 80 žáků prvního i druhého stupně naší školy zapojila do celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Patří jim velké poděkování za pracovní nasazení a očistu části lesa v okolí vodní nádrže Hostivař.

Webové stránky přírodopisu

Přírodopis - webové stránky

Podzimní krajkářské a řemeslné trhy 2019

Podzimní krajkářské a řemeslné trhy 2019

Zájmové kroužky pro školní rok 2019-2020

Kroužky začínají koncem září nebo první týden v říjnu, vždy podle instrukcí konkrétního lektora. Více

Informace k výdeji obědů na Srpen a Září 2019

Vážení rodiče budoucích strávníků,abychom Vám umožnili přihlášení na obědy a platbu bez dlouhého čekání, kterému se začátkem září nevyhneme, budeme pro Vás připraveni na jednotlivých jídelnách již ...
Více informací

Nabídka kroužků angličtiny

Podívejte se na nabídku kroužků angličtiny pro nadcházejcí školní rok!

Povinně volitenlé předměty pro školní rok 2019/2020

Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14 dní  podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou – nejpravděpodobněji v bloku čtvrtečního odpoledního vyučování.

 

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 7 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 7 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

 

Rodiče budou informování o této nabídce na třídních schůzkách 24.4.2019 a žáci potvrdí svůj výběr do 30.4.2019., ve druhém kole do 5.5.2019. Přihlašování do povinně volitelných předmětů bude probíhat elektronicky – ve školním rezervačním systému – http://rezervace.zscurie.cz

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče,
žákům přijatým ke vzdělávání u nás ve škole GRATULUJEME!

Individuální rozhodnutí o přjetí k základnímu vzdělávání budou vystavována pouze v na základě písemné žádosti zákonného zástupce - žádost poodávejte elektronickou formou na adresu zapis@zscurie.cz.
Rozhodnutí o přijetí do příprvné třídy základní školy, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů) budou zaslána do vlastních rukou zákonných zástupců.

V případě zájmu o přijetí na místo uvolněné žákem, který nebude mít zájem o nástup do prvního ročníku, je možné požádat (elektronicky, na adrese zapis@zscurie.cz) o zařazení do pořadníku na takto uvolněné místo.

Judo4fun - lekce JUDO přímo u nás ve škole

Judo4fun - lekce JUDO přímo u nás ve školeMáme ve škole mnoho mladých aktivních judistů a judistek!
Je neuvěřitelné co se namotivované děti dokáží naučit za 1 hodinu týdně!! Jejich nadšení a radost z pohybu je prostě ohromující. Z lekcí byla natočena videa, která přibližují, jak skvěle děti při tréninku fungují.


Skupina od 13:00-14:00 - všeobecný rozvoj

https://youtu.be/KcT5SNacOgs

skupina od 14:00 - 15:00 - zaměření na úpolovou gymnastiku

https://youtu.be/Ythlg-SsP1k

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajůZákladní škola nám. Curieových  zpracovává osobní údaje  v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Více v příloze.

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy