Jméno:
Heslo:

Školní rok 2019/2020

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách,

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek
3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny pro Prahu 1 jsou v době od 17. 2. 2020 do 23. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Státní svátky ve školním roce připadající na dobu školního vyučování:

28. října 2019

10. dubna 2020 (Velký pátek)

13. dubna 2020 (Pondělí velikonoční)

1. května 2020

8. května 2020


Volno ředitelky školy  pro žáky školy: 31. 10. 2019, 1. 11. 2019 a 8. 4. 2020

Důležité informace

Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční v úterý 12.11.2019 a ve čtvrtek 14.5.2020 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.


Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků školy plánujeme na středu 8.1.2020 a středu 4.3.2020 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu. Na tyto návštěvy je nutné se předem objednat do
jednotlivých tříd (tabulka bude k dispozici na našich webových stránkách). Následně bude v tyto dny od 10:00 hodin možná individuální konzultace s ředitelkou školy a 4.3.2020 v 16:30 hodin se bude konat společná schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s informacemi k zápisu do 1. tříd. Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční 14. a 15. dubna 2020 od 14:00 hodin.


Uzavírání klasifikace pro 1. pololetí školního roku 2019/2020 připadá na 24. 1. 2020 a pro 2.
pololetí na 19. 6. 2020.

Další důležité informace, kontakty na pedagogy, zprávy ze života školy, přehled
volnočasových aktivit či dokumenty školy naleznete na webových stránkách školy.

 

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy