Login

Akce školní družiny

Program dětí záleží na jednotlivých vychovatelích. K dispozici máme většinu prostor školy, jako je školní dvůr, tělocvična, jednotlivé třídy školní družiny, počítačová učebna, gymnastický sál. Mimo to máme k dispozici během celého roku hřiště na Františku. Během roku se snažíme maximálně být s dětmi venku na čerstvém vzduchu.

Pro děti se snažíme nalézat atraktivní a zábavné akce. V loňském roce to byla svíčkárna Šestajovice, městská knihovna, výlet do Úštěku a jíné.

V letošním roce dále spolupracujeme s Městskou knihovnou, Muzeem hl. města Prahy a pro děti chystáme návštěvu stadionu Sparty na Letné, účastníme se akcí pořádaných městskou částí Praha 1 a reagujeme na aktuálně pořádané akce v našem okolí.

V zimních měsících chodíme s dětmi bruslit na hřiště na Františku a věnovat se zimním hrátkám pokud nám to počasí umožní.

S dětmi bychom chtěli i nadále pokračovat v družinovém jarmarku, který se i letos uskuteční v jarních měsících před velikonocemi.

 

Zpět na hlavní výpis

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy